Tác giả: ImpregnableBookmark

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
200 views
Cách đọc nhiệt độ âm trong tiếng Hàn

Các nguyên âm và phụ âm Các nguyên âm kép và các phụ âm kép Phụ âm cuối (phụ âm và nhóm phụ âm) Các tiểu từ trong tiếng Hàn Cách diễn ...