Tác giả: OddCyclist

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
200 views
Đốt cháy hoàn toàn FeS2 trong oxi dư thu được SO2 và

Đốt cháy hoàn toàn 6 gam FeS2 trong oxi được a gam SO2. Oxi hóa hoàn toàn a gam SO2 được b gam SO3. Cho b gam SO3 tác dụng với NaOH dư được c gam ...

OddCyclist
đăng 1 tuần trước