boy zone là gì - Nghĩa của từ boy zone

boy zone có nghĩa là

Khi một cậu bé có quan hệ tình dục với một cô gái nhưng không có ý định trong một mối quan hệ nghiêm túc.Ngoài ra, khi một cô gái chỉ thích bạn vì khả năng thành công của bạn trong phòng ngủ.Cách duy nhất để thoát ra là thực hiện mối quan hệ chính thức.

Thí dụ

Susan Findlay chỉ thích Danny Hess cho tinh ranh của anh ấy và anh ấy đang tò mò trong Boy Zone.

boy zone có nghĩa là

Khi một cậu bé được bị từ chối bởi một cô gái lớn tuổi vì anh ấy còn quá trẻ

Thí dụ

Susan Findlay chỉ thích Danny Hess cho tinh ranh của anh ấy và anh ấy đang tò mò trong Boy Zone.

boy zone có nghĩa là

Khi một cậu bé được bị từ chối bởi một cô gái lớn tuổi vì anh ấy còn quá trẻ

Thí dụ

Susan Findlay chỉ thích Danny Hess cho tinh ranh của anh ấy và anh ấy đang tò mò trong Boy Zone. Khi một cậu bé được bị từ chối bởi một cô gái lớn tuổi vì anh ấy còn quá trẻ