Danh bạ điện thoại tổng công ty điện lực hà nội

 Họ Tên     Cấp Bậc Số Điện Thoại Ảnh
Đ/c Hoàng Quốc Vượng  Chủ tịch Hội đồng Thành viên 0912345678 

 Đ/c Phạm Lê ThanhThành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn  0912888555

 
 Đ/c Lâm Du Sơn Thành viên Hội đồng thành viên0989999522 

 
Đ/c Đào Hiếu Thành viên Hội đồng thành viên  0985555777

 
 Đ/c Mai Quốc HộiThành viên Hội đồng thành viên  0945555888 

Đ/c Phạm Mạnh Thắng Thành viên Hội đồng thành viên  0909999999 

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 30 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 36 to 39 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 46 to 57 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Page 63 is not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 70 to 71 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 76 to 101 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 112 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 21 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Page 28 is not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 33 to 59 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 65 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 73 to 78 are not shown in this preview.