elephant man getting a haircut là gì - Nghĩa của từ elephant man getting a haircut

elephant man getting a haircut có nghĩa là

Thuật ngữ được sử dụng để mô tả một vô ích hoặc điều chỉnh vô nghĩa cho một hệ thống đã tồn tại và thảm hại.Ví dụ, các cô gái béo uống Diet Coke không có ý nghĩa vì họ đã đặt hàng papa johns cho bữa ăn trưa.

Thí dụ

"Tại sao Lee Chop Ming cố gắng số lượng lớn khi khuôn mặt của anh ta trông bị đè bẹp trên kính chắn gió? Anh ta giống như người chết tiệt người đàn ông voi bị cắt tóc, anh ta vẫn xấu xí như chết tiệt."