go write a book là gì - Nghĩa của từ go write a book

go write a book có nghĩa là

Một cụm từ được sử dụng khi ai đó nói một cái gì đó ngu ngốc, đi tiểu bạn tắt hoặc buts vào cuộc trò chuyện của bạn vào một thời điểm không phù hợp.

Thí dụ

Cô gái: Này, bạn có muốn xem điệu nhảy mới của tôi không.Tôi lắc hông của mình rất nhiều và muốn có ý kiến của ai đó. Anh bạn: Tôi rất thích nhìn thấy điệu nhảy đặc biệt của bạn.
Guy: Này, tôi vừa đi với Jack và tôi nói xin chào và anh ấy chỉ hét lên.Nó chỉ là vui nhộn.
Anh bạn: Go viết một cuốn sách