insert tab a into slot b là gì - Nghĩa của từ insert tab a into slot b

insert tab a into slot b có nghĩa là

Tên mã cho đóng đinh

Thí dụ

Anh bạn: Bạn biết những gì em yêu, tôi có thể đi cho một phiên romp tuyệt vời ngay bây giờ ... Cô gái: Không phải tối nay tôi mệt mỏi. Anh bạn: Vậy thì, bạn có nghĩ rằng khi chúng ta thức dậy, chúng ta có thể "chèn tab a vào khe B"? Cô gái: Tại sao bạn không bắt đầu với hộp ngũ cốc đầu tiên ...