Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay

11/03/2022 104

A. nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng. 

Đáp án chính xác

B. vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.

C. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.   

D. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là


A.

nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng. 

B.

vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.

C.

 nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.    

D.

có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.

Khó khăn lớn nhất trong khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là nguồn lợi thủy sản ven bờ bị suy giảm (do khai tác quá mức, ô nhiễm môi trường cửa sông, ven biển).

Đáp án A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.