kool-aid packets là gì - Nghĩa của từ kool-aid packets

kool-aid packets có nghĩa là

Chết tiệt rằng bạn khịt mũi và sau đó đi "ohhhh yeahhh !!!!!!!!!"

Thí dụ

Bạn: Này bạn muốn khịt mũi một số gói Kool-Aid? Mein: ohhh yeahhhh !!!!!!!