Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai thành tiền năm 2024

Hóa đơn viết sai số tiền là một trong những sai sót thường gặp của kế toán trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử. Để giúp kế toán dễ dàng hơn trong việc xử lý những sai sót này, MISA meInvoice sẽ cung cấp mẫu và hướng dẫn điền biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền trong bài viết dưới đây.

1. Xử lý thế nào khi hóa đơn viết sai số tiền?

Mới đây nhất, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 68/2019/TT-BTc hướng dẫn về hóa đơn điện tử. Theo đó sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng,… sẽ được xử lý như sau:

– Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

– Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua.

– Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Như vậy để xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền, kế toán cần dùng đến 2 mẫu văn bản là biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử và thông báo hủy hóa đơn điện tử.

2.1 Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai thành tiền năm 2024

TẢI MIỄN PHÍ : Mẫu biến bản điều chỉnh hóa đơn viết sai số tiền

Lưu ý: Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, các thông tin như sau cần được ghi đầy đủ:

  • Ngày trên BBĐC hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
  • Nội dung trên BBĐC phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.
  • Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập BBĐC hóa đơn viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
  • Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập BBĐC và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

2.2 Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai thành tiền năm 2024

* Tải miễn phí Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Tại đây

Để thuận tiện cho kế toán và doanh nghiệp trong việc kê khai và xử lý sai sót trên hóa đơn, phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice có đầy đủ các biểu mẫu của Biên bản điều chỉnh, Biên bản hủy, Thông báo hủy, thông báo rà soát hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành của pháp luật. Việc thao tác và xử lý các nghiệp vụ này trên phần mềm sẽ giúp kế toán tiết kiệm tối đa thời gian và hạn chế có thêm sai sót xảy ra.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai thành tiền năm 2024

Lập thông báo hủy hóa đơn dễ dàng trên MISA meInvoice

Đối với phần mềm meInvoice, việc sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử rất đơn giản và thuận tiện khi tìm các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền hay sai nội dung.

Khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ về quy định hóa đơn điện tử hoặc dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

Theo đó, biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử không phải văn bản bắt buộc lập mà chỉ lập khi bên bán và bên mua có thỏa thuận về việc lập biên bản trước khi lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế thì cần lập biện bản ghi rõ sai sót của hóa đơn đã lập sau đó lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế hóa đơn có sai sót đó.

Xem thêm: Danh sách 1520 công ty mua hóa đơn của công ty 'ma' được thành lập để bán hóa đơn theo Công văn 1328/ĐCSKT?

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai thành tiền năm 2024

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất năm 2023? Khi nào phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử?

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất năm 2023?

Hiện hành, biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử do các bên thỏa thuận do đó không có quy định cụ thể về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, dựa theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sau:

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai thành tiền năm 2024

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử tại đây: tải

Đã thực hiện điều chỉnh hóa đơn thì có cần phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế không?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Công văn 1647/TCT-CS năm 2023 hướng dẫn như sau:

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai thì phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo hướng dẫn dưới đây.

1. Khi nào phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn?

Căn cứ vào Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

- Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Như vậy, chỉ khi hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì mới phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

2. Mẫu Biên bản điều chỉnh khi hóa đơn sai sót

2.1 Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn số 1

Tên Công ty …………

Địa chỉ: …………………

ĐT: ……......…….. Fax: ……………....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --***-

…………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………….............….. ký ngày.....tháng.....năm...... giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ).........................................................................

Tên: ....................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................

Đại diện: ..................................Chức vụ:............................

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)...........................................

Tên: ...................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................

Đại diện: ........................................Chức vụ:.........................

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số …............……. do Công ty …………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng ……………....................................

Thành tiển:...........................................................................…

Cộng tiền hàng:.......................................................................

Thuế suất GTGT:............…........% Tiền thuế GTGT:......................

Tổng cộng tiền thanh toán:.......................................................

Số tiền viết bằng chữ:...............................................…………

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

..................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

...................................................................................................

.................................................................................................

.....................................................................................................

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã ………......…… ở mục ……...................

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ……................

Bên A

Bên B

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

2.2 Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn số 2

CÔNG TY ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN.....................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ..../BBĐCHĐ-……

……., ngày ... tháng ... năm 20...

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ vào sự thỏa thuận các các bên,

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………..MST: ………......................

Do Ông (Bà):………………………..Chức vụ: ……………………

BÊN B:

Địa chỉ:………………………………………………

Điện thoại: ……………………….MST: ………………………………………………………….

Do Ông (Bà):………………………………………….Chức vụ: …………………………………

Hai bên cùng thống nhất lập bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số ……., ký hiệu ….., lập ngày ….. đã kê khai vào kỳ Quý …... Nay lập hóa đơn điều chỉnh số ….., ký hiệu ….. ngày ……..

Lý do điều chỉnh:

- Trước ghi là: ........................................................

- Nay điều chỉnh là:..................................................

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Ví dụ Biên bản điều chỉnh hóa đơn

3.1 Ví dụ về mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn do ghi sai giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG XY

Số …./BBĐCHĐ-KTCTCPCSXY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng ….. năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên,

Hôm nay, ngày ..........., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty Cổ phần Chiếu sáng XY

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx168

MST: 010xxx0688

Do Ông (Bà): Vũ Quốc H Chức vụ: Giám đốc

BÊN B : Công ty TNHH Thiết bị điện tử T&T Việt Nam.

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0966xxx555

MST: 010xxx8066

Do Ông (Bà): Ngô Qúy C Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001200, ký hiệu AA/19P, lập ngày 20/2/2020 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2020. Nay lập hóa đơn điều chỉnh số 0001368, ký hiệu AA/19P ngày 21/10/2020.

Lý do điều chỉnh: Ghi sai đơn giá của mặt hàng: Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Nội dung trước khi điều chỉnh:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Cái

1000

70.000

70.000.000

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Cái

1000

75.000

75.000.000

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.2 Ví dụ về mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn do ghi sai tên, địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG XY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN.....................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ..../BBĐCHĐ-……

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên,

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại Công ty cổ phần chiếu sáng XY, chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty Cổ phần Chiếu sáng XY

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx168

MST: 010xxx0688

BÊN B : Công ty TNHH Thiết bị điện tử T&T Việt Nam.

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0966xxx555

MST: 010xxx8066

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001200, ký hiệu AA/19P, lập ngày 20/2/2020 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2020. Nay lập hóa đơn điều chỉnh số 0001368, ký hiệu AA/19P ngày 21/10/2020. Lý do điều chỉnh: (Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng) Nội dung trước khi điều chỉnh: Địa chỉ: Số yyy, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Hai bên thống nhất điều chỉnh lại địa chỉ như sau: Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. 5 lưu ý khi điều chỉnh hóa đơn có sai sót

1 - Trường hợp áp dụng:

- Áp dụng khi lập hóa đơn sai mà đã kê khai.

- Trường hợp viết hóa đơn sai nhưng chưa kê khai thì lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới theo hướng dẫn tại: Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39

2 - Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

3 - Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.

4 - Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

5 - Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.