olivia redden là gì - Nghĩa của từ olivia redden

olivia redden có nghĩa là

Một cái lồn đầy đủ Eshay người đánh cắp thuyền để một người sống

Thí dụ

người 1: "Tôi tự hỏi người đàn ông của tôi ở đâu"
người 2 người đó Olivia Redden gà đã đánh cắp anh ta và thuyền của anh ta