s a n t a sex là gì - Nghĩa của từ s a n t a sex

s a n t a sex có nghĩa là

S a n t a sextình dục Giáng sinh!Thông thường sau một đêm Giáng sinh!

Thí dụ

Kimberley Bạn có quan hệ tình dục ông già Noel sau bữa tiệc nhảy Giáng sinh của Laurens không? Hell yeah!Cả tôi và Niamh đều đã nói với họ s a n t sex! Tình dục Tại của tôi Bây giờ thì Ngày mai Away on to fuck !! Ông già Noel quan hệ tình dục 🎅