Sin2x-cosx=0 có bao nhiêu nghiệm

Phương trình $\sin 2x + \cos x = 0$ có tổng các nghiệm trong khoảng $\left( {0;2\pi } \right)$ bằng

A.

B.

C.

D.

Các câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình: sin 2 ( 2 x   -   π / 4 )   -   3 cos ( 3   π / 4   - 2 x ) +   2   =   0   ( 1 ) trong khoảng (0;2π) là:

A. 7π/8

B. 3π/8

C. π

D. 7π/4

Tìm tổng các nghiệm của phương trình: sin(5x + π 3 ) = cos(2x - π 3 ) trên [0; π]

A.

B. 

C. 

D. 

Tìm số nghiệm của phương trình sin   2 x   + sin   x   -   1 2 sin x   -   1 sin 2 x   =   2 c o t 2 x trong khoảng  0 ; π

A. 2

B. 3

C.4

D. 5

Tổng các nghiệm của phương trình sin 2 2 x +4sinxcosx+1 = 0 trong khoảng - π ; π là:

A. π 4

B.  π 2

C.  3 π 4

D.  5 π 4

Tập xác định của hàm số \(y = \dfrac{1}{{2\cos x - 1}}\) là:

Tập xác định của hàm số \(y = \dfrac{{\cot x}}{{\sin x - 1}}\) là:

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {1 - \cos 2017x} \) là

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

Hình nào dưới đây biểu diễn đồ thị hàm số \(y = f(x) = 2\sin 2x?\)

Hình nào sau đây là đồ thị hàm số \(y = \left| {\sin x} \right|?\)

Giải phương trình \(\cot \left( {3x - 1} \right) =  - \sqrt 3 .\)

Giải phương trình $\sin x\cos x + 2\left( {\sin x + \cos x} \right) = 2$.

Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm ?

 • Hỏi đáp
 • Lớp 12
 • Lớp 11
 • Lớp 10
 • Lớp 9
 • Lớp 8
 • Lớp 7
 • Lớp 6
 • Lớp 5
 • Lớp 4
 • Lớp 3
 • Lớp 2
 • Lớp 1
   • Toán lớp 1
   • Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề tập nghiệm của phương trình sin2x cosx=0 hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Các họ nghiệm của phương trình sin2x - cosx = 0 là? - Lazi.vn [ //lazi.vn › edu › exercise › cac-... ]

 • Tác giả: lazi.vn

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 67715 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Các họ nghiệm của phương trình sin2x - cosx = 0 là? - Lazi.vn [ //lazi.vn › edu › exercise › cac-... ] . Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lazi - Người trợ giúp bài tập về nhà 24/7 của bạn. Hỏi 15 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài tập; Nhận câu trả lời nhanh chóng ......

 • Xem Ngay

2. How do you solve for x in sin2x+cosx=0? | Socratic [ //socratic.org › questions › how-do-you-solve-for-... ]

 • Tác giả: socratic.org

 • Ngày đăng: 22/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 44203 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: So x=pi/2,[7pi]/6 We know that sin2x=2sinxcosx So this becomes, 2sinxcosx+cosx=0 [2sinx+1][cosx]=0 So either 2sinx+1=0 so sinx=-1/2 in which case x=[7pi]/6 Or, cosx=0 in which case x=pi/2 So x=pi/2,[7pi]/6

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 answersSo x=π2,7π6. Explanation: We know that sin2x=2sinxcosx. So this becomes,. 2sinxcosx+cosx=0. [2sinx+1][cosx]=0. So either 2sinx+1=0 so sinx=−12 in which ......

 • Xem Ngay

3. sin2x . cosx = 0 - Tìm tập nghiệm của phương trình - Hoc24 [ //hoc24.vn › cau-hoi › tim-tap-... ]

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 7/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 81120 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Tìm tập nghiệm của phương trình: sin2x . cosx = 0

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm tập nghiệm của phương trình: sin2x . cosx = 0....

 • Xem Ngay

4. Tính tổng [T ] các nghiệm của phương trình [sin 2x - cos x = 0 [ //vungoi.vn › cau-hoi-41657 ]

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 27/2/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 25627 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Tính tổng [T ] các nghiệm của phương trình [sin 2x - cos x = 0 ] trên [[ [0;2pi ] ]. ]

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính tổng [T ] các nghiệm của phương trình [sin 2x - cos x = 0 ] trên [[ [0;2pi ] ]. ]...

 • Xem Ngay

5. Tính Tổng T Các Nghiệm Của Phương Trình Sin2X-Cosx=0 ... [ //lingocard.vn › tinh-tong-t-cac... ]

 • Tác giả: lingocard.vn

 • Ngày đăng: 2/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 2138 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hỏi trên đoạn , pt cos x =13/14 có bn nghiệm?26. Tính tổng T các nghiệm của pt sin2x - cosx =0 trên < 0 ;2π> Số nghiệm của phương trình cos 4 x - cos 2 x + ......

 • Xem Ngay

6. Các họ nghiệm của phương trình sin 2x - cos x = 0 là | 7scv [ //7scv.com › bai › cac-ho-nghie... ]

 • Tác giả: 7scv.com

 • Ngày đăng: 30/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ [ 49440 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Các họ nghiệm của phương trình sin 2x - cos x = 0 làA. $\frac{\pi }{6} + k\frac{{2\pi }}{3};\frac{\pi }{2} + k2\pi ;k \in \mathbb{Z}$.B. $\frac{{ - \pi }}{6} + k\frac{{2\pi }}{3};\frac{\pi }{2} + k2\pi ;k \in \mathbb{Z}$.C. $\frac{\pi }{6} + k\frac{{2\pi }}{3};\frac{{ - \pi }}{2} + k2\pi ;k...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các họ nghiệm của phương trình sin 2x - cos x = 0 là A. $\frac{\pi }{6} + k\frac{{2\pi }}{3};\frac{\pi }{2} + k2\pi ;k \in \mathbb{Z}$....

 • Xem Ngay

7. Phương trình sin 2x+cos x=0 có tổng các nghiệm trong ... [ //tuhoc365.vn › phuong-trinh-s... ]

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 1/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ [ 21161 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Phương trình \[\sin 2x+\cos x=0\] có tổng các nghiệm trong khoảng \[\left[ 0;2\pi \right]\] bằng:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: sin2x+cosx=0⇔2sinxcosx+cosx=0⇔cosx[2sinx+1]=0⇔[cosx=0sinx=−12⇔⎡⎢ ⎢⎣x=π2+kπx=−π6+k2πx=7π6+k2π[k∈Z]x∈[0 ......

 • Xem Ngay

8. Tìm số điểm phân biệt biểu diễn các nghiệm của phương trình ... [ //hoidap247.com › cau-hoi ]

 • Tác giả: hoidap247.com

 • Ngày đăng: 22/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ [ 53101 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Tìm số điểm phân biệt biểu diễn các nghiệm của phương trình sin2x-cosx=0 trên đường tròn lượng giác câu hỏi 154242 - hoidap247.com

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm số điểm phân biệt biểu diễn các nghiệm của phương trình sin2x-cosx=0 trên đường tròn lượng giác câu hỏi 154242 - hoidap247.com....

 • Xem Ngay

9. Tính tổng T các nghiệm của phương trình sin2x−cosx=0 - Thi ... [ //vietjack.online › cau-hoi › tin... ]

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 5/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 92007 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Tính tổng T các nghiệm của phương trình sin2x-cosx=0 trên 0;2π

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 answerTính tổng T các nghiệm của phương trình sin2x−cosx=0 sin 2 x - cos x = 0 trên [0;2π] 0 ; 2 π · A. T=3π T = 3 π · B. T=5π2 T = 5 π 2 · C. T=2π T = 2 π · D. T=π ......

 • Xem Ngay

10. Tính tổng T các nghiệm của phương trình sin2x-cosx=0 trên 0 [ //cunghocvui.com › cau-hoi › 0... ]

 • Tác giả: cunghocvui.com

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ [ 78328 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Tính tổng T các nghiệm của phương trình sin2x-cosx=0 trên 0;2π Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý... Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, bám sát SGK giúp học tập tốt hơn

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính tổng T các nghiệm của phương trình sin2x-cosx=0 trên 0;2π Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý....

 • Xem Ngay

11. Nghiệm của phương trình sin2x+cosx=0 là A ... - hoctapsgk.com [ //hoctapsgk.com › cau-hoi › 12... ]

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 5/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ [ 58254 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Nghiệm của phương trình sin2x+cosx=0 là Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghiệm của phương trình sin2x+cosx=0 là Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức....

 • Xem Ngay

12. Tất cả các nghiệm của phương trình \[sin^2x – sinx cosx = 0\] là: [ //hoc247.net › cau-hoi-tat-ca-ca... ]

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 12/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 8876 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn ... Đề trắc nghiệm ôn tập Chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ......

 • Xem Ngay

13. sin 2x + cos 2x = 0 - Giải phương trình lượng giác - Giaitoan.com [ //giaitoan.com › sin-2x-cos-2x-... ]

 • Tác giả: giaitoan.com

 • Ngày đăng: 26/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 95381 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về sin 2x + cos 2x = 0 - Giải phương trình lượng giác - Giaitoan.com [ //giaitoan.com › sin-2x-cos-2x-... ] . Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: sin 2x + cos 2x = 0, Giải phương trình lượng giác sin 2x + cos 2x = 0 Toán 11 là tài liệu do GiaiToan biên soạn dành cho các em học sinh giúp các em ôn tập ......

 • Xem Ngay

Video liên quan