skurk a burk là gì - Nghĩa của từ skurk a burk

skurk a burk có nghĩa là

Hành động của những người kích thích bộ phận sinh dục để đạt được xuất tinh.

Thí dụ

Justin: Này, bạn đang làm gì vậy?
Michael: Tôi đã phải skurk một burk bởi vì tôi đi chơi với con gà con nóng bỏng nhất trước đó!