Chủ đề: ramba

Có 1 bài viết

ramba là gì - Nghĩa của từ ramba
ramba là gì - Nghĩa của từ ramba

ramba có nghĩa làCôn trùng học- vào khoảng năm 2007, bắt nguồn từ Rebma adj.) Một trơ trẽn hoặc trạng thái bị ảnh hưởng, đặc trưng của một bản ngã thay ...