Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Có tổng 179 đánh giá về Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Động Pu Sam Cáp

134 đánh giá
Địa chỉ: 9CP6+83J, Bế Văn Đàn,Nậm Loỏng,Thị xã Lai Châu,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02136252345

Đẹp, vé vào cửa 20k, gồm 2 động, cách nhau 500m đường, mệt nhưng đáng công.

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Hang rộng, nền đất. Có 2 hang đã khai thác du lịch. Mất 2h để tham quan nơi này. Nên mang theo đèn pin.

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Động đẹp, đặc biệt đẹp là động Thiên Đường. Trời ẩm lưu ý trơn trượt ở bậc thang vào động. Cần thêm đèn trong động

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Mình vào hang đúng hôm bị hỏng đèn nên chỉ mon men được ngoài cửa hang, nếu vào sâu bên trong được thì chắc sẽ đẹp hơn. Đi hang trên sẽ lên được cổng trời và ngắm được toàn cảnh ruộng bậc thang. Giá vé vào thăm quan là 30k/ng

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Đến Pu Sam Cáp vào một ngày thường trong tuần không một bóng người. Cảnh rất đẹp, đi mất hơn 2 giờ đồng hồ mà chưa đi hết cảnh trong quần thể này. Một trải nghiệm rất thú vị

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Động rất đẹp . Nhưng do chưa được đầu tư nhiều và quản lý chưa được tốt một số thạch nhũ trong động bị bẻ gãy mất mĩ quan. Vắng người qua du lịch điều này chắc do mình đi vào ngày thường không phải ngày lễ tết. Mong nhà đầu tư chú ý đến tôn tạo bảo vệ kì quan này😊

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Hang động tự nhiên. Rất đẹp. Vì không có điện hang trên nên chất lượng hình ảnh không được đẹp. Hy vọng lần sau tới sẽ có điện và lối đi sạch sẽ không trơn trượt.

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Rất đẹp, rộng, hoang sơ nhưng ít khách tham quan quá.. Lai Châu quá xa lại không tiện đường đối với khách du lịch?

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Trường THPT huyện Sìn Hồ

12 đánh giá
Địa chỉ: 9742+VWH, Tỉnh Lộ 129,TT. Sìn Hồ,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133870441

TRƯỜNG THPT SÌN HỒ
THUỘC:SÌN HỒ LAI CHÂU
trường có cây xanh và nhiều học sinh đông vui

Tuyệt

Tốt

Like

(Bản dịch tự động của Google)
Giống

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Sìn Hồ

9 đánh giá
Địa chỉ: 9752+FJ9, Tỉnh Lộ 129,TT. Sìn Hồ,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133870164

Can bo tai day lam viec rat nghiem tuc

Trường đẹp

Hi vọng đổi mới

UBND huyện Sìn Hồ

6 đánh giá
Địa chỉ: TT. Sìn Hồ,Sìn Hồ,Lai Châu,Việt Nam

Hoa Thời Mobile

5 đánh giá
Địa chỉ: Nậm Tăm,Sìn Hồ,Lai Châu,Việt Nam
Liên lạc: 0372392392

Tốt

Ok

(Bản dịch tự động của Google)
Được

Google

Trường THCS Thị trấn

4 đánh giá
Địa chỉ: 9743+VC3,TT. Sìn Hồ,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Sìn Hồ

4 đánh giá
Địa chỉ: 9752+GG2, Tỉnh Lộ 129,TT. Sìn Hồ,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133870163

Công An Huyện Sìn Hồ

3 đánh giá
Địa chỉ: 966X+28F, ĐT129,TT. Sìn Hồ,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam

Dậy cách chồng nấm.....?

Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022
Top 17 cửa hàng mommy Huyện Sìn Hồ Lai Châu 2022

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lai Châu

1 đánh giá
Địa chỉ: 9FQG+RH2,Tân Phong,Thị xã Lai Châu,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133791905
Website: http://sotnmt.laichau.gov.vn/

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Sìn Hồ

1 đánh giá
Địa chỉ: 9752+FCV, Tỉnh Lộ 129,TT. Sìn Hồ,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133870331

Tạp hóa Dũng An

Địa chỉ: 55QF+36J,Ngã 3,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam

Chương mobile

Địa chỉ: 964X+869,TT. Sìn Hồ,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam

Siêu thị Điện máy XANH

Địa chỉ: Khu 2,Sìn Hồ,Lai Châu 30000,Việt Nam
Liên lạc: 18001061
Website: https://www.dienmayxanh.com/?utm_source\u003dGMB_list\u0026utm_medium\u003dorganic\u0026utm_campaign\u003dGMB_website

Trường Thpt sìn hồ

Địa chỉ: 8836+RXR,Ma Quai,Sìn Hồ,Lai Châu, Việt Nam

Viettel Post

Địa chỉ: Khu 5,Sìn Hồ,Lai Châu 30606,Việt Nam
Liên lạc: 19008095
Website: http://viettelpost.com.vn/

Shop Thời Trang Công Sở Mommy

Địa chỉ: 225 Vừ A Dính,Đoàn Kết,Thị xã Lai Châu,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 0982521682

Shop Mommy

Địa chỉ: 23 Huỳnh Thúc Kháng,Đoàn Kết,Thị xã Lai Châu,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 0982521682