Top 20 cửa hàng 3 Huyện Kim Bôi Hòa Bình 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng 3 Huyện Kim Bôi Hòa Bình 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Cửa Hàng Chúc Thoan

10 đánh giá
Địa chỉ: MGGJ+VF6, Quốc Lộ 6,Hạ Bì,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam
Liên lạc: 02183870505

Nơi tụ tập tất các các vật liệu xây dựng

Khá ổn để mua vật tư , vật liệu

Tân tình

Tốt

tốt

Cửa Hàng Tin Học Sơn Liên

4 đánh giá
Địa chỉ: Ngã ba Bãi Chạo,Kim Bôi,Hòa Bình,Việt Nam
Liên lạc: 0968026809

Cửa hàng tiện lợi chi chi

3 đánh giá
Địa chỉ: Xóm tre,Kim Bôi,Hòa Bình 36908,Việt Nam
Liên lạc: 0368899538
Website: https://cua-hang-tien-loi-chi-chi.business.site/?utm_source\u003dgmb\u0026utm_medium\u003dreferral

Công Ty Xi Măng Kim Sơn - Cn Hòa Bình

1 đánh giá
Địa chỉ: MGCQ+7JW, Quốc Lộ 6,TT. Bo,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam
Liên lạc: 02183871197

Tạm được

Siêu Thị Điện Máy Xanh Tú Sơn

1 đánh giá
Địa chỉ: PCQV+H7,Tú Sơn,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam

Đại lý máy nhà bếp 3A Kim Bôi, Hòa Bình

Địa chỉ: Xóm Bình Tân,Kim Bôi,Hòa Bình 350000,Việt Nam
Liên lạc: 0916478186
Website: http://may3a.com/

Đại lý Máy môi trường 3A Kim Bôi, Hòa Bình

Địa chỉ: Xóm Bình Tân,Kim Bôi,Hòa Bình 350000,Việt Nam
Liên lạc: 0973978613
Website: http://may3a.com/

Hằng kim bôi

Địa chỉ: PF8F+RV3, ĐT12B,Đông Bắc,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam

Cửa Hàng Thương Nghiệp

Địa chỉ: MG8V+M62,Kim Bình,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam
Liên lạc: 02183871126

Cửa Hàng Minh Vĩ

Địa chỉ: MFWX+94J, ĐT12B,Vĩnh Đồng,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam

Cửa Hàng Chăn Nệm Phong Sinh

Địa chỉ: MG8V+F8F, Quốc Lộ 6,Kim Bình,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0989893673

Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Lương Chi

Địa chỉ: MG7V+MWR, Quốc Lộ 6,Kim Bình,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam
Liên lạc: 02183870727

Cửa Hàng Đtdd Viettel

Địa chỉ: MG8R+QXP, ĐT12B,Kim Bình,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam
Website: https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh\u003dHni1_tttlm_vtp_00004_db#

Siêu thị Điện máy XANH

Địa chỉ: Xã,Tú Sơn,Kim Bôi,Hòa Bình 36000, Việt Nam
Liên lạc: 18001061
Website: https://www.dienmayxanh.com/?utm_source\u003dGMB_list\u0026utm_medium\u003dorganic\u0026utm_campaign\u003dGMB_website

Tạp Hóa Diên Long

Địa chỉ: MGV9+464, Unnamed Road,Hạ Bì,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam

Media Mart Bo

Địa chỉ: MGFP+995, ĐT12B,TT. Bo,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam

Cửa hàng VLXD Dung Tưởng

Địa chỉ: 55 ĐT12B,TT. Bo,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam

Tạp hóa Thiềng Đạt

Địa chỉ: MFJQ+X8R,Hợp Đồng,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam

Cửa Hàng Điện Tử Bài Thêu

Địa chỉ: MGCQ+7MJ, ĐT12B,TT. Bo,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0982931372

Tâm kim bôi

Địa chỉ: QF6C+WXM, ATK,Bình Sơn,Kim Bôi,Hòa Bình, Việt Nam