Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Bài viết đánh giá Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Quán Kem Baskin-Robbins

265 đánh giá
Địa chỉ: SB -05, Khu Phố Mỹ Đức, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7,Tân Phong,Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02854124348
Website: http://baskinrobbins.vn/en/index/stores

Tối qua cả gia đình mình có ghé Baskin Robbins Nguyễn Đức Cảnh ăn kem. Quán rộng, có không gian trên lầu nữa. Nhân viên thân thiện, tư vấn nhiệt tình, còn lấy mẫu thử cho khách ăn trước khi chọn món. Kem ở đây ngon, vị vừa ăn, không quá ngọt. Ở đây còn bán bánh kem sinh nhật, giá cũng khá cao nhưng chắc là ngon. Để hôm nào mua ăn thử. 5 sao cho Baskin Robbins

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem rất ngon. Thỉnh thoảng có nhiều chương trình giảm giá nên có thể thoải mái thưởng thức đủ 31 vị. Nếu không có các chương trình đó thì đây cũng không phải địa điểm bình dân. Quán nằm ở vị trí mặt tiền rất dễ kiếm

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Nhân viên trợn mắt khi khách hỏi còn những vị kem gì và bảo nhìn biển tên kem mà gọi món.

Ăn tô kem mini 69k 3 viên trẻ em ngon quá, trình bày cũng đẹp nữa

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Quán dở tệ luôn.
Cửa hàng đầy rác, nhân viên phục vụ không nhiệt tình.
Còn mùi vị của kem như mủ cao su vậy.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem ở đây ăn ngon, có nhiều mùi cho các bạn lựa chọn. Vào ngày thứ 4 sẽ có giảm giá nếu bạn mặc áo hồng. Giá bình thường khá cao, tuy nhiên vào những đợt khuyến mãi giá khá thấp. Tuy nhiên hơn 1 năm rồi mùi rum nho vẫn chưa trở lại. Hic

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem ngon, nhiều hương vị, nhân viên phục vụ tốt, có voucher khuyến mãi

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Bánh ngon

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Baskin Robbins Trần Hưng Đạo

258 đánh giá
Địa chỉ: 181 Đ. Trần Hưng Đạo,Phường 10,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02838537331
Website: http://baskinrobbins.vn/

Kem ngon ! Bạn đứng quầy dễ thương !

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Tuyệt vời. Ăn siêu ngon. Từ khi về vnam đến giờ. Lúc nào cũng thích ăn Baskin Robbins nhất.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Tuyệt mời với cách phục vụ kiểu hiện đại và hòa nhã. Đánh giá tích cực vì 2 em nhân viên quá dễ thương và chuyên nghiệp còn giá thì hạng sang rồi nha

Cửa hàng kem Baskin Robbins nằm trên tuyến đường giao thông lớn Trần Hưng đạo và là đường 1 chiều nên thuận lợi đi lại cho những ai đi hướng từ quận 10 quận 5 ,1. Cửa hàng dễ tìm nằm ngay ngã tư. Ưu điểm: kem rất ngon ,nhân viên phục vụ tốt hướng dẫn giới thiệu tận tình vệ sinh thì sạch sẽ, kem đa dạng nhiều loại nên có nhiều sự lựa chọn. Nhược điểm cửa hàng tuy có lầu nhưng nhìn chung thì nhỏ nên đôi lúc khách đông đặc biệt những lúc có khuyến mãi thì đông đúc rất khó chịu nên phải mua về.chổ gửi xe nhỏ không được nhiều do để ngoài đường nên nhiều lúc có mưa thì.... nhà vệ sinh thì đi chung ko có nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Giá kem quá cao, chất lượng cũng như số lượng không như giá tiền

Quán ở đây trang trí đẹp, nhân viên phục vụ tốt, kem ăn cũng ngon nhưng giá hơi cao.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Không gian quán hơi nhỏ nhưng bù lại là có lầu. Nhân viên chu đáo, nhiệt tình. Chất lượng kem rất tốt nhưng giá cũng hơi cao 50-150k. Thích hợp thư giãn vào cuối tuần cùng bạn bè vs gia đình. Tuy giá như vậy nhưng không vấn đề j. Ủng hộ 5*

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Hay mua kem ở đây qua grab, kem ngọt, có chương trình giảm giá thì siêu rẻ, rất thích luôn

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem Baskin Robbins (CN Nguyễn Thị Minh Khai).

237 đánh giá
Địa chỉ: 424A Nguyễn Thị Minh Khai,Phường 5,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02839293131
Website: https://www.baskinrobbins.vn/

Mình rất thích chi nhánh này. Bữa mình tới quán sớm lúc đó quán chưa tới giờ mở cửa nhưng chị phục vụ cũng mời mình vô để đỡ mất công chờ. Mà rất nhiệt tình luôn, chị hiền mà vui vẻ niềm nở thân thiện tư vấn cho mình nữa cơ, để cho mình có thời gian lựa chọn kem luôn. Kem ở đây mình thấy đúng nhiều loại, mà nhìn đầy đủ chứ ko phải kiểu loại hết loại còn. Kem ăn ngon, ngọt nên ăn nhiều sẽ hơi ngán. Mình còn cái cash voucher Baskin Robbins bữa đc Cheese Coffee tặng nên lấy ra dùng chung với coupon mua 1 viên kem lớn tặng 2 viên nhỏ. 75k/ phần. À mà quán tới 11h là mới mở cửa nha chứ ko có mở cửa sớm đâu

✨Follow Instagram @myanhnguyenthi to explore more places and somewhere in Vietnam 📍

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Mình hay mua bánh kem lạnh ở đây cho người thân vì khẩu vị kem rất ngon, thơm lại béo nữa. Chất lượng bánh kem thì mình rất ưng ý, chỉ trừ vài loại quá ngọt nên ko thích bằng. Đợt này mua bánh kem được giảm 30% cho bánh 15cm 1 vị nên giá khá tốt nhé chỉ còn 266k. Bánh trang trí khá dễ thương nữa. Chỗ baskin robbins ở minh khai khá sạch sẽ, mới đẹp chứ không có nhìn cũ cũ như bên hậu giang.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Ngon, bổ, giá cả tương đối. Có nhiều loại kích thước kem khác nhau, kem tự chọn.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Mắc thấy bà nội luôn, anh chị em nào khá giả có điều kiện thì đến nha, nói chứ kem ăn ngon lắm nhưng bù lại giá chát quá

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem ngon, món mới của quán ngon: kem bơ và kem sữa chua nếp than

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Không gian rộng, thoải mái, nhân viên và cửa hàng trưởng dễ thương, thân thiện.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Ngon. Nhân viên tư vấn nhiệt tình các loại kem

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Đến vào đợt giảm giá, đông ơi là đông :(

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Baskin Robbins 357 Lê Văn Sỹ, Tân Bình

223 đánh giá
Địa chỉ: 357 Lê Văn Sỹ,Phường 1,Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 19002076
Website: http://baskinrobbins.vn/

Quán và nv rất ổn. Vị kem ko ngọt phù hợp những ai sợ mập nhé! Kem ít vị hơn trước từ 20 mấy 30 vị giờ chỉ còn hơn 10 vị. Thích hãng kem vì cho thử thoải mái trước khi chọn mua

Fan của kem nên lần nào km cũng đặt kem ăn. Nhưng mà ko hiểu sao chuỗi chi nhánh kem của Baskin ko update rõ ràng mùi vị available. Vd như chi nhánh lê văn sỹ lần nào cũng chỉ hiện đúng 1 mùi cotton candy? Trong khi liên lạc quán thì vẫn có những mùi khác nhưng ko có trên menu now làm sao đặt? Đặt chi nhánh khác thì hiển thị có mùi a,b,c nhưng đặt a,b,c thì báo b,c hết, hỏi vị nào còn thì lòi ra vị x,y,z còn trong khi ko có trên menu? @@ Ủa sao phưcs tạp cho khách lẫn dịch vụ hỗ trợ vậy? Lần nào muốn ăn kem baskin cũng phải đặt 5,6 lần thật sự mới có 1 lần thành công. @@ không hiểu nổi

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem khá ngon, tuy nhiên không gian trang trí thì không được đẹp cho lắm ... giá cũng khá là cao so với Trung bình ... món Kem bơ Đà Lạt rất ngon, nhiều topping + ly sữa dừa trân châu nữa thì béo vô đối :D

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Không gian rộng rãi. Có chỗ trên lầu phục vụ cho khách cần tổ chức party. Nhân viên dễ thương, phục vụ khá tốt. Kem rất ngon

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022
Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Khá đắt nhưng kem rất ngon. Ăn nhiều hơi ngán

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem rất nhiều vị, ngon. Lúc nào có giảm giá thì rất rẻ. Mình đi dịp km 15k 1 viên.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem ngon, phục vụ tốt. Không gian hơi tối.

Kem ngon. Nhiều vị đa dạng. Giá hơi cao so với mặt bằng chung nhưng rất xứng đáng.

Baskin Robbins

70 đánh giá
Địa chỉ: 50(BV Quan Dan Mien Dong Đ. Lê Văn Việt,Hiệp Phú,Quận 9,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 19002076
Website: https://www.foody.vn/ho-chi-minh/kem-baskin-robbins-vincom-plaza-le-van-viet

Hôm nay ăn ly kem 2 viên vừa, cảm nhận thấy chất lượng kem khác hồi trước mình ăn, kem không được mịn, có đá trong kem, topping oreo bị mềm hơi, có vẻ là không mới. Nói chung là với giá tiền đó thì mình cảm thấy hơi thất vọng 😭

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Kem ngon, vị lạ, mùi nhẹ nhưng tan chậm, nhân viên nhiệt tình, nhỏ nhẹ, sẵn sàng cho khách thử mỗi loại trước khi bán. Nơi ngồi và cốc kem nên decor một chút nữa để cảm nhận kem tốt hơn.

Kem thì ngon miễn bàn nhưng chất lượng bánh kem sữa tệ hơn những chỗ khác, kem sữa bên trong quá ít, kem trứng phủ bên ngoài quá nhiều

Kem có nhiều vị lạ, nhưng quá ngọt. Với mức giá khá đắt như vậy thì không đáng.

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Bánh ngon

Top 5 cửa hàng baskin robbins Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk 2022

Tín đồ ăn kem thì bơi vào đây nhé. Giá hạt dẻ lắm

Kem ko ngon. Vị rất nhạt. Chắc do mình ko thích vị nhạt kiểu này

Ngon. Rất nhiều loại để mọi người lựa chọn nha