Top 10 chọn mệnh đề đúng hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau 2022

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N là hai điểm trên SB, CD và (P) là mặt phẳng qua MN và song song với SC. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt phẳng (SCD); (SBC); (SAC).

.

A. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau 

.

Cho các mệnh đề sau:

1. Nếu a // (P) thì a song song với mọi đường thẳng nằm trong (P)

2. Nếu a // (P) thì a song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P)

3. Nếu a // (P) thì có vô số đường thẳng nằm trong (P) và song song với a

4. Nếu a // (P) thì có một đường thẳng d nào đó nằm trong (P) sao cho a và d đồng phẳng.

Số mệnh đề đúng là:

.

Top 1: Mệnh đề nào dưới đây đúng? Hai đường thẳng cùng song song với một

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 198 lượt đánh giá
Tóm tắt: A và D sai vì hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau hoặc trùng nhau.B sai vì hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.Đáp án cần chọn là: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với ... ...

Top 2: Hãy chọn câu đúng? Hai đường thẳng cùng song song với một - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chọn D.- Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì có thể trùng nhau ⇒ A sai.- Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song hoặc chéo nhau ⇒ B sai.- Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì có thể cắt, trùng hoặc chéo nhau ⇒ C sai.- Hai đường thẳng chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng ⇒ D đúng. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N là hai điểm trên SB, CD và (P) là mặt phẳng qua MN và song song với SC. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (P) v
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hãy chọn câu đúng? A. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. B. Hai đường ... ...

Top 3: Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hai đường thẳng cùng song song với...

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 184 lượt đánh giá
Tóm tắt: I. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α). Tùy theo số điểm chung của d và (α), ta có ba trường hợp sau: - d và (α) không có điểm chung. Khi đó ta nói d song song với (α) hay (α) song song với d và kí hiệu là d // (α) hay (α) // d.- d và (α) chỉ có một điểm chung duy nhất M. Khi đó ta nói d và (α) cắt nhau tại điểm M và kí hiệu d∩(α)  = M.- d và (α) có từ hai điểm chung trở lên. Khi đó, d nằm trong (α) hay (α) chứa d và kí hiệu d⊂ (α).II. Tính chất - Đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mệnh đề nào dưới đây đúng? ...

Top 4: Mệnh đề nào sau đây sai?Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với ...

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 235 lượt đánh giá
Tóm tắt: Toán 11Ngữ văn 11Tiếng Anh 11Vật lý 11Hoá học 11Sinh học 11Lịch sử 11Địa lý 11GDCD 11Công nghệ 11Tin học 11Cộng đồng Hỏi đáp lớp 11 Tư liệu lớp 11Xem nhiều nhất tuần
Khớp với kết quả tìm kiếm: D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. ...

Top 5: Mệnh đề nào dưới đây đúng? Hai đường thẳng cùng song song với ...

Tác giả: vietjack.online - Nhận 190 lượt đánh giá
Tóm tắt: 19/06/2021145A. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau  B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau  C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau Đáp án chính xácD. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó trùng nhau  A và D sai vì hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mệnh đề nào dưới đây đúng? ...

Top 6: a. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song ...

Tác giả: baitapsgk.com - Nhận 268 lượt đánh giá
Tóm tắt: . a. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau. Câu 29 trang 67 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài 4: Hai mặt phẳng song song Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. a. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau. b. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. c. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên một mặt phẳng đều song song với mặt phẳng còn lại.. d. Nếu hai mặt
Khớp với kết quả tìm kiếm: a. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau. Câu 29 trang 67 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài 4: Hai mặt phẳng song ... ...

Top 7: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 69 lượt đánh giá
Tóm tắt: Số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng không thể là:Cho tứ diện \(ABCD\). Chọn kết luận đúng:Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó trùng nhau. Đáp án đúng: c. Phương pháp ... ...

Top 8: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng mệnh ...

Tác giả: cunghoidap.com - Nhận 205 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật Hoàng Phi Tài liệu Toán học Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Hai đường thẳng song song trong mặt ... ...

Top 9: Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. hai đường thẳng phân biệt cùng song ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 275 lượt đánh giá
Tóm tắt: . . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. B. hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. C. một đường thẳng và một mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. các đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì cùng thuộc một mặt phẳng.. Các câu hỏi tương tự Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ?a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vu
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. B. h... ...

Top 10: Chọn mệnh đề đúng hai đường thẳng song song - Xây Nhà

Tác giả: biquyetxaynha.com - Nhận 143 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · A. · B. · C. · D. · A và D sai vì hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song ... ...