Top 9 tất cả chất béo không tham gia phản ứng tráng bạc 2022

Top 1: Tất cả các chất béo không tham gia phản ứng tráng bạc

Tác giả: vdanang.com - Nhận 142 lượt đánh giá
Tóm tắt: I. Phản ứng tráng gương là gì?. II. Phản ứng tráng gương của các hợp chất. III. Điều kiện của phản ứng tráng gương. IV. Ứng dụng của phản ứng tráng gương. 1. Phản ứng tráng gương của anđehit. 2. Phản ứng tráng bạc của este. 3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ. 4.. Phản ứng của ankin1in với AgNO3/NH3. 1. Một số chú ý khi giải bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit Phản ứng tráng gương hay còn gọi là phản ứng tráng bạc là một trong những phản ứng hóa học quan trọng. Phản ứng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ những este của axit fomic có công thức chung là HCOOR mới cho phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3. Với R là gốc hidrocacbon: HCOOR + 2[Ag(NH3)2]OH NH4OCOOR + ...Chỉ những este của axit fomic có công thức chung là HCOOR mới cho phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3. Với R là gốc hidrocacbon: HCOOR + 2[Ag(NH3)2]OH NH4OCOOR + ... ...

Top 2: (a) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. [đã giải]

Tác giả: hoctap.dvtienich.com - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. (c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit. (d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol. (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với. Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. Số phát biểu đúng là:A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.Neo Pentan chọn trả lời. 24.05.2022Câu trả lời tốt nhất(a). Đúng. (b) Đúng(c) Đúng(
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 5, 2022 · (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. Số phát biểu đúng là: A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. Neo Pentan chọn trả ...(a) Các este mạch hở đều không tham gia phản ứng tráng bạc. [đã ...Cho các phát biểu sau: (1) Chất béo là este. [đã giải] - Học Hóa OnlineAxetilen và etilen là đồng đẳng của nhau. [đã giải] - Học Hóa OnlineTất cả anđehit đều tham gia phản ứng tráng bạc [đã giải]Các kết quả khác từ hoctap.dvtienich.com24 thg 5, 2022 · (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. Số phát biểu đúng là: A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. Neo Pentan chọn trả ...(a) Các este mạch hở đều không tham gia phản ứng tráng bạc. [đã ...Cho các phát biểu sau: (1) Chất béo là este. [đã giải] - Học Hóa OnlineAxetilen và etilen là đồng đẳng của nhau. [đã giải] - Học Hóa OnlineTất cả anđehit đều tham gia phản ứng tráng bạc [đã giải]Các kết quả khác từ hoctap.dvtienich.com ...

Top 3: Chất không tham gia phản ứng tráng bạc là a CH3CHO - Hỏi Đáp

Tác giả: cunghoidap.com - Nhận 148 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho các chất: HCHO, CH3CHO, HCOOH, C2H2. Số chất có phản ứng tráng bạc là ADSENSE/Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bàiCÂU HỎI KHÁC Cho các phản ứng sau:(1) CuO + H2 →  Cu+H2O               Tiến hành các thí nghiệm sau:(1) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 dư;(2) Cho bột Zn vào lượng dư dung dịchCrCl3;( Phản ứng nào là sai?? Nhận. định nào sau đây veef andehi
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho các phát biểu sau:(1) Chất béo là trieste của glyxerol với axit béo. ... Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc A.HCHO B.CH3CHO C.C6H5OH D.CH3COOH ...Cho các phát biểu sau:(1) Chất béo là trieste của glyxerol với axit béo. ... Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc A.HCHO B.CH3CHO C.C6H5OH D.CH3COOH ... ...

Top 4: Cho các phát biểu sau: (1) Chất béo là trieste của glixerol và axit ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 25: Cho các phát biểu sau:(1) Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.(2) Glucozơ cũng như fructozơ đều thuộc loại monosaccarit.(3) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.(4) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.Số phát biểu đúng là:
Khớp với kết quả tìm kiếm: (3) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. (4) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là:.(3) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. (4) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là:. ...

Top 5: Chất nào sau đây k tham gia phản ứng tráng bạc? - Hoc247.net

Tác giả: hoc247.net - Nhận 160 lượt đánh giá
Tóm tắt: Copyright © 2022 Hoc247.netĐơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCMGiấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng bạc? A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Axit fomic. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C.Câu hỏi: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng bạc? A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Axit fomic. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C. ...

Top 6: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng bạc? A. Saccarozơ.

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 186 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Chất nào sau đây bị thủy phân trong môi trường axit (H+)?. Phát biểu nào sau đây. sai?. Cho m gam hỗn hợp E gồm este hai chức Y mạch hở và este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 và H2O bằng. 1,36 mol. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thoát ra 1,792 lit khí (đktc). Biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y có giá trị gần nhất với. Cho 24 gam este có công thức phân tử. C5H8O2 tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 26,4 gam muối. Công thức cấu tạo của este là. Cho hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl axetat tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 16,4 gam muối và 3,84 gam ancol. Phần trăm số. mol của metyl axetat trong X là. Phát biểu đúng là. Đốt cháy hoàn toàn 4,712 gam một ancol no, hai chức, mạch hở thu được m gam CO2 và 4,464 gam H2O.. Giá trị của m là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl axetat tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 16,4 gam muối và 3,84 gam ancol. Phần ...Cho hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl axetat tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 16,4 gam muối và 3,84 gam ancol. Phần ... ...

Top 7: Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit ...

Tác giả: hoc24h.vn - Nhận 132 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho các phát biểu sau:(a)      Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.(b)      Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.(c)     . Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.(d)      Các este đều được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.(e)      Tristearin, triolein có công thức lần lượt
Khớp với kết quả tìm kiếm: (f) Tất cả các peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH-. (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là ...(f) Tất cả các peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH-. (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là ... ...

Top 8: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là...

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 183 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm. sau:Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (15) D. anđehit axetic, fructozo, xenlulozo. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Dung dịch saccarozo ...Xếp hạng 4,5 sao (15) D. anđehit axetic, fructozo, xenlulozo. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Dung dịch saccarozo ... ...

Top 9: Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo là trieste của... - Hamchoi.vn

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. (b) Bột ngọt là muối đinatri của axit glutamic. (c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit. (d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol. (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu. tím..  (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.Số phát biểu đúng là. Đáp án BPhương pháp giải: Lý thuyết tổng hợp về este, cacbohiđrat, amino axit, peptit.Giải chi tiết: (a) đúng.(b) sai, bột ngọt là muối mononatri. của axit glutamic.(c) đúng.(d) sai, este khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo muối của axit cacboxylic và có thể tạo các chất khác ngoài ancol như: muối của phenol, anđehit, xeton, …(e) sai, đipeptit không có phản ứng màu biure.(g) đúng.Vậy có 3 phát biểu đúng.. Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là . Cho 4,825 gam hỗn hợp bột Al và. Fe (có tỉ lệ mol nAl : nFe = 3 : 2) vào 350 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là . Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với . Hỗn hợp A gồm 3 este đơn chức, mạch hở tạo thành từ cùng một ancol B với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH), trong đó có hai axit no và một axit không no (chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 4,5 gam A bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và m gam ancol B. Cho m gam ancol B vào bình đựng Na dư sau phản ứng thu được 0,56 lít khí (đktc) và. khối lượng bình tăng 2,25 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 9 gam A thì thu được CO2 và 6,84 gam H2O. Phần trăm số mol của este không no trong A là . Cho dung dịch chứa 3,6 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m. gam bạc. Khối lượng bạc sinh ra là. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 5,6 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là  Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 1M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là. Chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH3. Tên gọi của X là. Cho phản ứng hoá học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng xảy ra . Cho 4,5 gam amin X đơn chức, bậc 1 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 8,15 gam muối. Tên gọi của X là. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp, thu được hỗn hợp gồm khí và hơi, trong đó tỉ lệ VCO2 :. VH2O = 8 : 17. Công thức của 2 amin là . Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam Al bằng lượng dư khí O2, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là. Hòa tan hết m gam P2O5 vào 400 gam dung dịch KOH 10% dư, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 3,5m gam chất rắn. Giá trị nào sau đây gần nhất với giá trị của m?. Hỗn hợp chất rắn X gồm. Ba(HCO3)2, KOH và Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol lần lượt là 1 : 2 : 1. Cho hỗn hợp X vào bình đựng nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất còn lại trong bình (không kể H2O) là. Nhận định nào sau đây đúng?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu tím. (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là.(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu tím. (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là. ...