Trong không gian Oxyz vectơ nào dưới đây là một vecto chỉ phương của đường thẳng d

Trong không gian Oxyz , vec tơ nào dưới đây là một vec tơ chỉ phương của đường thẳng d:x=1+ty=4z=3−2t ?

A.u→=1;4;3 .

B.u→=1;4;−2 .

C.u→=1;0;−2 .

D.u→=1;0;2 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:Lời giải
Chn C
Từ đường thẳng d:x=1+ty=4z=3−2t ta thấy một véc tơ chỉ phương của d là u→=1;0;−2 .

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Câu hỏi liên quan đến VTCP của đường thẳng. - Toán Học 12 - Đề số 6

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Phương trình

    có nghiệm là: