what a banger là gì - Nghĩa của từ what a banger

what a banger có nghĩa là

Bạn nói "Thật là một tiếng nổ" để chế giễu ai đó đã làm điều gì đó ngu ngốc.Bạn cũng có thể nói điều đó nếu ai đó nhận được rekt.

Thí dụ

Gavin: "Hãy nhìn xem, Aiden vừa bước vào một bức tường!"
Reese: "Thật là một tiếng nổ!"