doing a dowell là gì - Nghĩa của từ doing a dowell

doing a dowell có nghĩa là

Làm một dowell là nhiệm vụ đơn giản là snapchatting một cô gái và nhận không ở đâu với nó.Đối tượng thường dễ bị hỏi về màu sắc đồ lót.

Thí dụ

Toby;Này Scott, thế nào rồi với Tate?
Scott;Không tốt lắm.Làm một dowell.
Toby;Tôi cảm thấy cho bạn người đàn ông.