Sửa máy iphone 5s lỗi ổ cứng giá bao nhiêu năm 2024

Sửa máy iphone 5s lỗi ổ cứng giá bao nhiêu năm 2024

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5, 5S, 5C, 5SE

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 5, 5S, 5C, 5SEMẤT NGUỒN300k IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC200K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY RUNG150K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY LOA TRƯỚC100K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY LOA NGOÀI150K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY DÂY NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC180K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY DÂY ANTEN WIFI100K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY Ổ SIM300K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG150K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SEHƯ WIFI, BLUETOOTH350K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SEKHÔNG CÓ SÓNG350K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SETHAY NÚT HOME100K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SELỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN300K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SEHAO NGUỒN, NÓNG MÁY300K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SELỖI SẠC TRÊN MAIN300K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SEMẤT ĐÈN MÀN HÌNH200K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SELỖI Ổ CỨNG400K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SELỖI ÂM THANH250K IPHONE 5, 5S, 5C, 5SELỖI ĐÈN FLASH200K IPHONE 6LỖI CẢM BIẾN XOAY250K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6, 6PLUS

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 6MẤT NGUỒN400K IPHONE 6THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC250K IPHONE 6THAY RUNG150K IPHONE 6THAY LOA TRƯỚC150K IPHONE 6THAY LOA NGOÀI200K IPHONE 6THAY DÂY NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC250K IPHONE 6THAY DÂY ANTEN WIFI150K IPHONE 6THAY Ổ SIM350K IPHONE 6THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG150K IPHONE 6HƯ WIFI, BLUETOOTH350K IPHONE 6KHÔNG CÓ SÓNG350K IPHONE 6THAY NÚT HOME100K IPHONE 6LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN350K IPHONE 6HAO NGUỒN, NÓNG MÁY350K IPHONE 6LỖI SẠC TRÊN MAIN350K IPHONE 6MẤT ĐÈN MÀN HÌNH250K IPHONE 6LỖI Ổ CỨNG500K IPHONE 6LỖI MẤT ÂM THANH350K IPHONE 6LỖI ĐÈN FLASH300K IPHONE 6LỖI CẢM BIẾN XOAY300K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 6SMẤT NGUỒN400K IPHONE 6STHAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC350K IPHONE 6STHAY RUNG150K IPHONE 6STHAY LOA TRƯỚC150K IPHONE 6STHAY LOA NGOÀI200K IPHONE 6STHAY DÂY NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC250K IPHONE 6STHAY DÂY ANTEN WIFI150K IPHONE 6STHAY Ổ SIM350K IPHONE 6STHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG150K IPHONE 6SHƯ WIFI, BLUETOOTH500K IPHONE 6SLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU)400K IPHONE 6STHAY NÚT HOME150K IPHONE 6SLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN350K IPHONE 6SHAO NGUỒN, NÓNG MÁY350K IPHONE 6SLỖI SẠC TRÊN MAIN350K IPHONE 6SMẤT ĐÈN MÀN HÌNH300K IPHONE 6SLỖI Ổ CỨNG500K IPHONE 6SLỖI MẤT ÂM THANH400K IPHONE 6SLỖI ĐÈN FLASH300K IPHONE 6SLỖI CẢM BIẾN XOAY300K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S PLUS

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 6S PLUSMẤT NGUỒN500K IPHONE 6S PLUSTHAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC400K IPHONE 6S PLUSTHAY RUNG200K IPHONE 6S PLUSTHAY LOA TRƯỚC150K IPHONE 6S PLUSTHAY LOA NGOÀI200K IPHONE 6S PLUSTHAY DÂY NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC350K IPHONE 6S PLUSTHAY DÂY ANTEN WIFI150K IPHONE 6S PLUSTHAY Ổ SIM350K IPHONE 6S PLUSTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG250K IPHONE 6S PLUSHƯ WIFI, BLUETOOTH500K IPHONE 6S PLUSLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU)500K IPHONE 6S PLUSTHAY NÚT HOME150K IPHONE 6S PLUSLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN400K IPHONE 6S PLUSHAO NGUỒN, NÓNG MÁY400K IPHONE 6S PLUSLỖI SẠC TRÊN MAIN400K IPHONE 6S PLUSMẤT ĐÈN MÀN HÌNH350K IPHONE 6S PLUSLỖI Ổ CỨNG600K IPHONE 6S PLUSLỖI MẤT ÂM THANH400K IPHONE 6S PLUSLỖI ĐÈN FLASH400K IPHONE 6S PLUSLỖI CẢM BIẾN XOAY400K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7G

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 7GMẤT NGUỒN600K IPHONE 7GTHAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC450K IPHONE 7GTHAY RUNG300K IPHONE 7GTHAY LOA TRƯỚC250K IPHONE 7GTHAY LOA NGOÀI300K IPHONE 7GTHAY DÂY NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC400K IPHONE 7GTHAY DÂY ANTEN WIFI150K IPHONE 7GTHAY Ổ SIM400K IPHONE 7GTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG250K IPHONE 7GHƯ WIFI, BLUETOOTH800k IPHONE 7GLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU)700K IPHONE 7GTHAY NÚT HOME VẬT LÝ YF300K IPHONE 7GLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN400K IPHONE 7GHAO NGUỒN, NÓNG MÁY500K IPHONE 7GLỖI SẠC TRÊN MAIN500K IPHONE 7GMẤT ĐÈN MÀN HÌNH400K IPHONE 7GLỖI Ổ CỨNG800K IPHONE 7GLỖI MẤT ÂM THANH650K IPHONE 7GLỖI ĐÈN FLASH500K IPHONE 7GLỖI CẢM BIẾN XOAY500K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7 PLUS

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 7 PLUSMẤT NGUỒN700k IPHONE 7 PLUSTHAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC500k IPHONE 7 PLUSTHAY RUNG400k IPHONE 7 PLUSTHAY LOA TRƯỚC250K IPHONE 7 PLUSTHAY LOA NGOÀI400k IPHONE 7 PLUSTHAY DÂY NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC500k IPHONE 7 PLUSTHAY DÂY ANTEN WIFI250k IPHONE 7 PLUSTHAY Ổ SIM500k IPHONE 7 PLUSTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG250k IPHONE 7 PLUSHƯ WIFI, BLUETOOTH900k IPHONE 7 PLUSLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU)700K IPHONE 7 PLUSTHAY NÚT HOME VẬT LÝ YF350k IPHONE 7 PLUSLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN600k IPHONE 7 PLUSHAO NGUỒN, NÓNG MÁY600k IPHONE 7 PLUSLỖI SẠC TRÊN MAIN600k IPHONE 7 PLUSMẤT ĐÈN MÀN HÌNH500k IPHONE 7 PLUSLỖI Ổ CỨNG900k IPHONE 7 PLUSLỖI MẤT ÂM THANH650K IPHONE 7 PLUSLỖI ĐÈN FLASH600k IPHONE 7 PLUSLỖI CẢM BIẾN XOAY600k

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 8

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 8MẤT NGUỒN700k IPHONE 8THAY CỤM DÂY SẠC, TAI NGHE, MIC550k IPHONE 8THAY RUNG400k IPHONE 8THAY LOA TRƯỚC250K IPHONE 8THAY LOA NGOÀI400k IPHONE 8THAY DÂY NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC500k IPHONE 8THAY DÂY ANTEN WIFI250k IPHONE 8THAY Ổ SIM600k IPHONE 8THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG250k IPHONE 8HƯ WIFI, BLUETOOTH900k IPHONE 8LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ700K IPHONE 8THAY NÚT HOME VẬT LÝ YF350k IPHONE 8LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN600k IPHONE 8HAO NGUỒN, NÓNG MÁY600k IPHONE 8LỖI SẠC TRÊN MAIN600k IPHONE 8MẤT ĐÈN MÀN HÌNH500k IPHONE 8LỖI Ổ CỨNG900k IPHONE 8LỖI MẤT ÂM THANH650K IPHONE 8LỖI ĐÈN FLASH600k IPHONE 8LỖI CẢM BIẾN XOAY600k

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 8 PLUS

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 8 PLUSMẤT NGUỒN800k IPHONE 8 PLUSTHAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC550k IPHONE 8 PLUSTHAY RUNG400k IPHONE 8 PLUSTHAY LOA TRƯỚC250K IPHONE 8 PLUSTHAY LOA NGOÀI400k IPHONE 8 PLUSTHAY DÂY NGUỒN CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC500k IPHONE 8 PLUSTHAY DÂY ANTEN WIFI250k IPHONE 8 PLUSTHAY Ổ SIM500k IPHONE 8 PLUSTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG250k IPHONE 8 PLUSHƯ WIFI, BLUETOOTH900k IPHONE 8 PLUSLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU)700K IPHONE 8 PLUSTHAY NÚT HOME VẬT LÝ YF350k IPHONE 8 PLUSLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN600k IPHONE 8 PLUSHAO NGUỒN, NÓNG MÁY600k IPHONE 8 PLUSLỖI SẠC TRÊN MAIN600k IPHONE 8 PLUSMẤT ĐÈN MÀN HÌNH500k IPHONE 8 PLUSLỖI Ổ CỨNG900k IPHONE 8 PLUSLỖI MẤT ÂM THANH650K IPHONE 8 PLUSLỖI ĐÈN FLASH600k IPHONE 8 PLUSLỖI CẢM BIẾN XOAY600k

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE X, XS, XR

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE X, XS, XRMẤT NGUỒN1000K – 2.000K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ IPHONE X, XS, XRTHAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC650k IPHONE X, XS, XRTHAY RUNG500k IPHONE X, XS, XRLỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)1.200K IPHONE X, XS, XRTHAY LOA TRƯỚC400K IPHONE X, XS, XRTHAY LOA NGOÀI500k IPHONE X, XS, XRTHAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC650k IPHONE X, XS, XRTHAY DÂY ANTEN WIFI450k IPHONE X, XS, XRTHAY Ổ SIM700k IPHONE X, XS, XRTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG450k IPHONE X, XS, XRHƯ WIFI, BLUETOOTH1.500k IPHONE X, XS, XRLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ1.400K IPHONE X, XS, XRLỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)1.400K IPHONE X, XS, XRLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN1.400k IPHONE X, XS, XRHAO NGUỒN, NÓNG MÁY1.400k IPHONE X, XS, XRLỖI SẠC TRÊN MAIN1.400k IPHONE X, XS, XRLỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH1.400K IPHONE X, XS, XRLỖI Ổ CỨNG1.500k IPHONE X, XS, XRLỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)1.500K IPHONE X, XS, XRLỖI MẤT FACEID1.700K IPHONE X, XS, XRLỖI CẢM BIẾN XOAY1.200k IPHONE X, XS, XRMẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO1.400K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE XS Max

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE XS MAXMẤT NGUỒN1200K – 2.200K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ IPHONE XS MAXTHAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC650k IPHONE XS MAXTHAY RUNG500k IPHONE XS MAXLỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)1.400k IPHONE XS MAXTHAY LOA TRƯỚC500K IPHONE XS MAXTHAY LOA NGOÀI600k IPHONE XS MAXTHAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC750k IPHONE XS MAXTHAY DÂY ANTEN WIFI550k IPHONE XS MAXTHAY Ổ SIM700k IPHONE XS MAXTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG550k IPHONE XS MAXHƯ WIFI, BLUETOOTH1.700k IPHONE XS MAXLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ1.600K IPHONE XS MAXLỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)1.600K IPHONE XS MAXLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN1.600k IPHONE XS MAXHAO NGUỒN, NÓNG MÁY1.600k IPHONE XS MAXLỖI SẠC TRÊN MAIN1.500k IPHONE XS MAXLỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH1.600K IPHONE XS MAXLỖI Ổ CỨNG1.800k IPHONE XS MAXLỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)1.700K IPHONE XS MAXLỖI MẤT FACEID1.900K IPHONE XS MAXLỖI CẢM BIẾN XOAY1.500k IPHONE XS MAXMẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO1.600K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 11

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 11MẤT NGUỒN1300K – 2.500K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ IPHONE 11THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC750k IPHONE 11THAY RUNG500k IPHONE 11LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)1.600k IPHONE 11THAY LOA TRƯỚC500K IPHONE 11THAY LOA NGOÀI600k IPHONE 11THAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC750k IPHONE 11THAY DÂY ANTEN WIFI550k IPHONE 11THAY Ổ SIM700k IPHONE 11THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG550k IPHONE 11HƯ WIFI, BLUETOOTH1.800k IPHONE 11LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ1.800K IPHONE 11LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)1.800K IPHONE 11LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN1.600k IPHONE 11HAO NGUỒN, NÓNG MÁY1.700k IPHONE 11LỖI SẠC TRÊN MAIN1.600k IPHONE 11LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH1.600K IPHONE 11LỖI Ổ CỨNG1.900k IPHONE 11LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)1.800K IPHONE 11LỖI MẤT FACEID1.900K IPHONE 11LỖI CẢM BIẾN XOAY1.600k IPHONE 11MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO1.700K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 11 PRO

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 11 PROMẤT NGUỒN1700K – 3.500K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ IPHONE 11 PROTHAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC850k IPHONE 11 PROTHAY RUNG600k IPHONE 11 PROLỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)1.900k IPHONE 11 PROTHAY LOA TRƯỚC600K IPHONE 11 PROTHAY LOA NGOÀI700k IPHONE 11 PROTHAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC850k IPHONE 11 PROTHAY DÂY ANTEN WIFI550k IPHONE 11 PROTHAY Ổ SIM900k IPHONE 11 PROTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG650k IPHONE 11 PROHƯ WIFI, BLUETOOTH2.600k IPHONE 11 PROLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ2.400K IPHONE 11 PROLỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)2.400K IPHONE 11 PROLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN2.200k IPHONE 11 PROHAO NGUỒN, NÓNG MÁY2.200k IPHONE 11 PROLỖI SẠC TRÊN MAIN2.500k IPHONE 11 PROLỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH2.300K IPHONE 11 PROLỖI Ổ CỨNG2.700k IPHONE 11 PROLỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)2.300K IPHONE 11 PROLỖI MẤT FACEID2.600K IPHONE 11 PROLỖI CẢM BIẾN XOAY2.300k IPHONE 11 PROMẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO2.400K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 11 PRO MAX

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 11 PRO MAXMẤT NGUỒN2.000K – 4.000K KIỂM TRA BÁO GIÁ CỤ THỂ IPHONE 11 PRO MAXTHAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MIC850k IPHONE 11 PRO MAXTHAY RUNG650k IPHONE 11 PRO MAXLỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)2.400k IPHONE 11 PRO MAXTHAY LOA TRƯỚC600K IPHONE 11 PRO MAXTHAY LOA NGOÀI700k IPHONE 11 PRO MAXTHAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚC950k IPHONE 11 PRO MAXTHAY DÂY ANTEN WIFI650k IPHONE 11 PRO MAXTHAY Ổ SIM1.200k IPHONE 11 PRO MAXTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNG750k IPHONE 11 PRO MAXHƯ WIFI, BLUETOOTH2.900k IPHONE 11 PRO MAXLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤ2.700K IPHONE 11 PRO MAXLỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)2.700K IPHONE 11 PRO MAXLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAIN2.400k IPHONE 11 PRO MAXHAO NGUỒN, NÓNG MÁY2.500k IPHONE 11 PRO MAXLỖI SẠC TRÊN MAIN2.900k IPHONE 11 PRO MAXLỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH2.500K IPHONE 11 PRO MAXLỖI Ổ CỨNG3.000k IPHONE 11 PRO MAXLỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)2.800K IPHONE 11 PRO MAXLỖI MẤT FACEID3.000K IPHONE 11 PRO MAXLỖI CẢM BIẾN XOAY2.300k IPHONE 11 PRO MAXMẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTO2.900K

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 12

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 12MẤT NGUỒNLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12THAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MICLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12THAY RUNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12THAY LOA TRƯỚCLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12THAY LOA NGOÀILIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12THAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚCLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12THAY DÂY ANTEN WIFILIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12THAY Ổ SIMLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12THAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12HƯ WIFI, BLUETOOTHLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI CẢM ỨNG TRÊN MAINLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12HAO NGUỒN, NÓNG MÁYLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI SẠC TRÊN MAINLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNHLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI Ổ CỨNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI MẤT FACEIDLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12LỖI CẢM BIẾN XOAYLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12MẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTOLIÊN HỆ BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 12 MINI

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 12 MINIMẤT NGUỒNLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINITHAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MICLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINITHAY RUNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINITHAY LOA TRƯỚCLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINITHAY LOA NGOÀILIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINITHAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚCLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINITHAY DÂY ANTEN WIFILIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINITHAY Ổ SIMLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINITHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINIHƯ WIFI, BLUETOOTHLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI CẢM ỨNG TRÊN MAINLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINIHAO NGUỒN, NÓNG MÁYLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI SẠC TRÊN MAINLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNHLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI Ổ CỨNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI MẤT FACEIDLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINILỖI CẢM BIẾN XOAYLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 MINIMẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTOLIÊN HỆ BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 12 PRO

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 12 PROMẤT NGUỒNLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROTHAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MICLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROTHAY RUNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROTHAY LOA TRƯỚCLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROTHAY LOA NGOÀILIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROTHAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚCLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROTHAY DÂY ANTEN WIFILIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROTHAY Ổ SIMLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROHƯ WIFI, BLUETOOTHLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAINLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROHAO NGUỒN, NÓNG MÁYLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI SẠC TRÊN MAINLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNHLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI Ổ CỨNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI MẤT FACEIDLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROLỖI CẢM BIẾN XOAYLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PROMẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTOLIÊN HỆ BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 12 PRO MAX

TÊN MODEL DỊCH VỤ SỮA CHỮA GIÁ IPHONE 12 PRO MAXMẤT NGUỒNLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXTHAY DÂY NGUỒN, SẠC, TAI NGHE, MICLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXTHAY RUNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI MẤT RUNG TRÊN MAIN (BO MẠCH)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXTHAY LOA TRƯỚCLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXTHAY LOA NGOÀILIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXTHAY DÂY CẢM BIẾN, LOA, CAM TRƯỚCLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXTHAY DÂY ANTEN WIFILIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXTHAY Ổ SIMLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXTHAY DÂY NÚT NGUỒN, VOLUME, GẠT RUNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXHƯ WIFI, BLUETOOTHLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI MẤT SÓNG HOÀN TOÀN (SÓNG YẾU) KHÔNG DỊCH VỤLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI MẤT CAM SAU/TRƯỚC (TRÊN MAIN)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI CẢM ỨNG TRÊN MAINLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXHAO NGUỒN, NÓNG MÁYLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI SẠC TRÊN MAINLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNHLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI Ổ CỨNGLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI MẤT ÂM THANH (NGHE GỌI)LIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI MẤT FACEIDLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXLỖI CẢM BIẾN XOAYLIÊN HỆ BÁO GIÁ IPHONE 12 PRO MAXMẤT NGUỒN DO SẠC QUA ĐÊM, SẠC TRÊN XE OTOLIÊN HỆ BÁO GIÁ