Top 1 cửa hàng bánh abby Thành phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng bánh abby Thành phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Bà Sim, ram bánh mướt bánh cặp

3 đánh giá
Địa chỉ: 8VVW+288, Ngõ 7 Xuân Diệu,Bắc Hà,Hà Tĩnh,Việt Nam

Bánh mướt và đồ ăn kèm chất lượng

Ngon ngon