Top 10 nước có dân số lớn nhất thế giới năm 2023

24-06-2022 10 74183 0 0 Báo lỗi

Trên thế giới có rất nhiều quốc gia và trong mỗi quốc gia đều có con dân của mình. Dân là cái cốt yếu làm nên một đất nước, mỗi quốc gia, mỗi đất nước đều có diện tích riêng, có số lượng người dân riêng để xây dựng đất nước sánh cùng năm châu. Cùng Toplist tìm kiếm top quốc gia đông dân số nhất thế giới nhé.

Đối với một đất nước đông dân, đó là lợi thế và cũng là yếu điểm của họ trong phát triển kinh tế. Họ cần có một chiến lược phát triển kinh tế cũng như dân số hợp lý để phát triển đất nước mình.


Các bình luận

Click the image to close

Đây là danh sách dân số các nước trên thế giới mới nhất vào năm 2020. Danh sách này bao gồm cả các nước và vùng lãnh thổ phụ thuộc. Dữ liệu dựa trên các ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc. Cũng dựa vào dữ liệu này mà Liên Hợp Quốc ước tính cả thế giới hiện nay có khoảng 7.5 tỷ người.

Số liệu dân số theo châu lục: Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và Caribbean

Top 10 nước có dân số lớn nhất thế giới năm 2023
Bản đồ dân số theo quốc gia

Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự dân số giảm dần. Trượt ngang để xem đầy đủ dữ liệu trên điện thoại.

#Quốc gia
(vùng lãnh thổ)
Dân số
(2020)
Mật độ
dân số
(Người/Km²)
Di cưTỷ lệ sinhTuổi trung bìnhDân thành thị (%)% thế giới
1 Trung Quốc 1,439,323,776 153 -348,399 1.7 38 61% 18.47%
2 Ấn Độ 1,380,004,385 464 -532,687 2.2 28 35% 17.70%
3 Mỹ 331,002,651 36 954,806 1.8 38 83% 4.25%
4 Indonesia 273,523,615 151 -98,955 2.3 30 56% 3.51%
5 Pakistan 220,892,340 287 -233,379 3.6 23 35% 2.83%
6 Brazil 212,559,417 25 21,200 1.7 33 88% 2.73%
7 Nigeria 206,139,589 226 -60,000 5.4 18 52% 2.64%
8 Bangladesh 164,689,383 1,265 -369,501 2.1 28 39% 2.11%
9 Nga 145,934,462 9 182,456 1.8 40 74% 1.87%
10 Mexico 128,932,753 66 -60,000 2.1 29 84% 1.65%
11 Nhật Bản 126,476,461 347 71,560 1.4 48 92% 1.62%
12 Ethiopia 114,963,588 115 30,000 4.3 19 21% 1.47%
13 Philippines 109,581,078 368 -67,152 2.6 26 47% 1.41%
14 Ai Cập 102,334,404 103 -38,033 3.3 25 43% 1.31%
15 Việt Nam 97,338,579 314 -80,000 2.1 32 38% 1.25%
16 CHDC Congo 89,561,403 40 23,861 6.0 17 46% 1.15%
17 Thỗ Nhĩ Kỳ 84,339,067 110 283,922 2.1 32 76% 1.08%
18 Iran 83,992,949 52 -55,000 2.2 32 76% 1.08%
19 Đức 83,783,942 240 543,822 1.6 46 76% 1.07%
20 Thái Lan 69,799,978 137 19,444 1.5 40 51% 0.90%
21 Vương quốc Anh 67,886,011 281 260,650 1.8 40 83% 0.87%
22 Pháp 65,273,511 119 36,527 1.9 42 82% 0.84%
23 Italy 60,461,826 206 148,943 1.3 47 69% 0.78%
24 Tanzania 59,734,218 67 -40,076 4.9 18 37% 0.77%
25 Nam Phi 59,308,690 49 145,405 2.4 28 67% 0.76%
26 Myanmar 54,409,800 83 -163,313 2.2 29 31% 0.70%
27 Kenya 53,771,296 94 -10,000 3.5 20 28% 0.69%
28 Hàn Quốc 51,269,185 527 11,731 1.1 44 82% 0.66%
29 Colombia 50,882,891 46 204,796 1.8 31 80% 0.65%
30 Tây Ban Nha 46,754,778 94 40,000 1.3 45 80% 0.60%
31 Uganda 45,741,007 229 168,694 5.0 17 26% 0.59%
32 Argentina 45,195,774 17 4,800 2.3 32 93% 0.58%
33 Algeria 43,851,044 18 -10,000 3.1 29 73% 0.56%
34 Sudan 43,849,260 25 -50,000 4.4 20 35% 0.56%
35 Ukraine 43,733,762 75 10,000 1.4 41 69% 0.56%
36 Iraq 40,222,493 93 7,834 3.7 21 73% 0.52%
37 Afghanistan 38,928,346 60 -62,920 4.6 18 25% 0.50%
38 Ba Lan 37,846,611 124 -29,395 1.4 42 60% 0.49%
39 Canada 37,742,154 4 242,032 1.5 41 81% 0.48%
40 Morocco 36,910,560 83 -51,419 2.4 30 64% 0.47%
41 Saudi Arabia 34,813,871 16 134,979 2.3 32 84% 0.45%
42 Uzbekistan 33,469,203 79 -8,863 2.4 28 50% 0.43%
43 Peru 32,971,854 26 99,069 2.3 31 79% 0.42%
44 Angola 32,866,272 26 6,413 5.6 17 67% 0.42%
45 Malaysia 32,365,999 99 50,000 2.0 30 78% 0.42%
46 Mozambique 31,255,435 40 -5,000 4.9 18 38% 0.40%
47 Ghana 31,072,940 137 -10,000 3.9 22 57% 0.40%
48 Yemen 29,825,964 56 -30,000 3.8 20 38% 0.38%
49 Nepal 29,136,808 203 41,710 1.9 25 21% 0.37%
50 Venezuela 28,435,940 32 -653,249 2.3 30 N.A. 0.36%
51 Madagascar 27,691,018 48 -1,500 4.1 20 39% 0.36%
52 Cameroon 26,545,863 56 -4,800 4.6 19 56% 0.34%
53 Côte d’Ivoire 26,378,274 83 -8,000 4.7 19 51% 0.34%
54 Triều Tiên 25,778,816 214 -5,403 1.9 35 63% 0.33%
55 Úc 25,499,884 3 158,246 1.8 38 86% 0.33%
56 Niger 24,206,644 19 4,000 7.0 15 17% 0.31%
57 Đài Loan 23,816,775 673 30,001 1.2 42 79% 0.31%
58 Sri Lanka 21,413,249 341 -97,986 2.2 34 18% 0.27%
59 Burkina Faso 20,903,273 76 -25,000 5.2 18 31% 0.27%
60 Mali 20,250,833 17 -40,000 5.9 16 44% 0.26%
61 Romania 19,237,691 84 -73,999 1.6 43 55% 0.25%
62 Malawi 19,129,952 203 -16,053 4.3 18 18% 0.25%
63 Chile 19,116,201 26 111,708 1.7 35 85% 0.25%
64 Kazakhstan 18,776,707 7 -18,000 2.8 31 58% 0.24%
65 Zambia 18,383,955 25 -8,000 4.7 18 45% 0.24%
66 Guatemala 17,915,568 167 -9,215 2.9 23 52% 0.23%
67 Ecuador 17,643,054 71 36,400 2.4 28 63% 0.23%
68 Syria 17,500,658 95 -427,391 2.8 26 60% 0.22%
69 Hà Lan 17,134,872 508 16,000 1.7 43 92% 0.22%
70 Senegal 16,743,927 87 -20,000 4.7 19 49% 0.21%
71 Campuchia 16,718,965 95 -30,000 2.5 26 24% 0.21%
72 Chad 16,425,864 13 2,000 5.8 17 23% 0.21%
73 Somalia 15,893,222 25 -40,000 6.1 17 47% 0.20%
74 Zimbabwe 14,862,924 38 -116,858 3.6 19 38% 0.19%
75 Guinea 13,132,795 53 -4,000 4.7 18 39% 0.17%
76 Rwanda 12,952,218 525 -9,000 4.1 20 18% 0.17%
77 Benin 12,123,200 108 -2,000 4.9 19 48% 0.16%
78 Burundi 11,890,784 463 2,001 5.5 17 14% 0.15%
79 Tunisia 11,818,619 76 -4,000 2.2 33 70% 0.15%
80 Bolivia 11,673,021 11 -9,504 2.8 26 69% 0.15%
81 Bỉ 11,589,623 383 48,000 1.7 42 98% 0.15%
82 Haiti 11,402,528 414 -35,000 3.0 24 57% 0.15%
83 Cuba 11,326,616 106 -14,400 1.6 42 78% 0.15%
84 Nam Sudan 11,193,725 18 -174,200 4.7 19 25% 0.14%
85 CH Dominican 10,847,910 225 -30,000 2.4 28 85% 0.14%
86 CH Séc 10,708,981 139 22,011 1.6 43 74% 0.14%
87 Hy Lạp 10,423,054 81 -16,000 1.3 46 85% 0.13%
88 Jordan 10,203,134 115 10,220 2.8 24 91% 0.13%
89 Bồ Đào Nha 10,196,709 111 -6,000 1.3 46 66% 0.13%
90 Azerbaijan 10,139,177 123 1,200 2.1 32 56% 0.13%
91 Thụy Điển 10,099,265 25 40,000 1.9 41 88% 0.13%
92 Honduras 9,904,607 89 -6,800 2.5 24 57% 0.13%
93 UAE 9,890,402 118 40,000 1.4 33 86% 0.13%
94 Hungary 9,660,351 107 6,000 1.5 43 72% 0.12%
95 Tajikistan 9,537,645 68 -20,000 3.6 22 27% 0.12%
96 Belarus 9,449,323 47 8,730 1.7 40 79% 0.12%
97 Áo 9,006,398 109 65,000 1.5 43 57% 0.12%
98 Papua New Guinea 8,947,024 20 -800 3.6 22 13% 0.11%
99 Serbia 8,737,371 100 4,000 1.5 42 56% 0.11%
100 Israel 8,655,535 400 10,000 3.0 30 93% 0.11%
101 Thụy Sĩ 8,654,622 219 52,000 1.5 43 74% 0.11%
102 Togo 8,278,724 152 -2,000 4.4 19 43% 0.11%
103 Sierra Leone 7,976,983 111 -4,200 4.3 19 43% 0.10%
104 Hong Kong 7,496,981 7,140 29,308 1.3 45 N.A. 0.10%
105 Lào 7,275,560 32 -14,704 2.7 24 36% 0.09%
106 Paraguay 7,132,538 18 -16,556 2.4 26 62% 0.09%
107 Bulgaria 6,948,445 64 -4,800 1.6 45 76% 0.09%
108 Libya 6,871,292 4 -1,999 2.3 29 78% 0.09%
109 Lebanon 6,825,445 667 -30,012 2.1 30 78% 0.09%
110 Nicaragua 6,624,554 55 -21,272 2.4 26 57% 0.08%
111 Kyrgyzstan 6,524,195 34 -4,000 3.0 26 36% 0.08%
112 El Salvador 6,486,205 313 -40,539 2.1 28 73% 0.08%
113 Turkmenistan 6,031,200 13 -5,000 2.8 27 53% 0.08%
114 Singapore 5,850,342 8,358 27,028 1.2 42 N.A. 0.08%
115 Đan Mạch 5,792,202 137 15,200 1.8 42 88% 0.07%
116 Phần Lan 5,540,720 18 14,000 1.5 43 86% 0.07%
117 Congo 5,518,087 16 -4,000 4.5 19 70% 0.07%
118 Slovakia 5,459,642 114 1,485 1.5 41 54% 0.07%
119 NaUy 5,421,241 15 28,000 1.7 40 83% 0.07%
120 Oman 5,106,626 16 87,400 2.9 31 87% 0.07%
121 Nhà nước Palestine 5,101,414 847 -10,563 3.7 21 80% 0.07%
122 Costa Rica 5,094,118 100 4,200 1.8 33 80% 0.07%
123 Liberia 5,057,681 53 -5,000 4.4 19 53% 0.06%
124 Ireland 4,937,786 72 23,604 1.8 38 63% 0.06%
125 Trung Phi 4,829,767 8 -40,000 4.8 18 43% 0.06%
126 New Zealand 4,822,233 18 14,881 1.9 38 87% 0.06%
127 Mauritania 4,649,658 5 5,000 4.6 20 57% 0.06%
128 Panama 4,314,767 58 11,200 2.5 30 68% 0.06%
129 Kuwait 4,270,571 240 39,520 2.1 37 N.A. 0.05%
130 Croatia 4,105,267 73 -8,001 1.4 44 58% 0.05%
131 Moldova 4,033,963 123 -1,387 1.3 38 43% 0.05%
132 Georgia 3,989,167 57 -10,000 2.1 38 58% 0.05%
133 Eritrea 3,546,421 35 -39,858 4.1 19 63% 0.05%
134 Uruguay 3,473,730 20 -3,000 2.0 36 96% 0.04%
135 Bosnia và Herzegovina 3,280,819 64 -21,585 1.3 43 52% 0.04%
136 Mông Cổ 3,278,290 2 -852 2.9 28 67% 0.04%
137 Armenia 2,963,243 104 -4,998 1.8 35 63% 0.04%
138 Jamaica 2,961,167 273 -11,332 2.0 31 55% 0.04%
139 Qatar 2,881,053 248 40,000 1.9 32 96% 0.04%
140 Albania 2,877,797 105 -14,000 1.6 36 63% 0.04%
141 Puerto Rico 2,860,853 323 -97,986 1.2 44 N.A. 0.04%
142 Lithuania 2,722,289 43 -32,780 1.7 45 71% 0.03%
143 Namibia 2,540,905 3 -4,806 3.4 22 55% 0.03%
144 Gambia 2,416,668 239 -3,087 5.3 18 59% 0.03%
145 Botswana 2,351,627 4 3,000 2.9 24 73% 0.03%
146 Gabon 2,225,734 9 3,260 4.0 23 87% 0.03%
147 Lesotho 2,142,249 71 -10,047 3.2 24 31% 0.03%
148 Bắc Macedonia 2,083,374 83 -1,000 1.5 39 59% 0.03%
149 Slovenia 2,078,938 103 2,000 1.6 45 55% 0.03%
150 Guinea-Bissau 1,968,001 70 -1,399 4.5 19 45% 0.03%
151 Latvia 1,886,198 30 -14,837 1.7 44 69% 0.02%
152 Bahrain 1,701,575 2,239 47,800 2.0 32 89% 0.02%
153 Guinea Xích đạo 1,402,985 50 16,000 4.6 22 73% 0.02%
154 Trinidad và Tobago 1,399,488 273 -800 1.7 36 52% 0.02%
155 Estonia 1,326,535 31 3,911 1.6 42 68% 0.02%
156 Timor-Leste 1,318,445 89 -5,385 4.1 21 33% 0.02%
157 Mauritius 1,271,768 626 0 1.4 37 41% 0.02%
158 Síp 1,207,359 131 5,000 1.3 37 67% 0.02%
159 Eswatini 1,160,164 67 -8,353 3.0 21 30% 0.01%
160 Djibouti 988,000 43 900 2.8 27 79% 0.01%
161 Fiji 896,445 49 -6,202 2.8 28 59% 0.01%
162 Réunion 895,312 358 -1,256 2.3 36 100% 0.01%
163 Comoros 869,601 467 -2,000 4.2 20 29% 0.01%
164 Guyana 786,552 4 -6,000 2.5 27 27% 0.01%
165 Bhutan 771,608 20 320 2.0 28 46% 0.01%
166 QĐ Solomon 686,884 25 -1,600 4.4 20 23% 0.01%
167 Macao 649,335 21,645 5,000 1.2 39 N.A. 0.01%
168 Montenegro 628,066 47 -480 1.8 39 68% 0.01%
169 Luxembourg 625,978 242 9,741 1.5 40 88% 0.01%
170 Tây Sahara 597,339 2 5,582 2.4 28 87% 0.01%
171 Suriname 586,632 4 -1,000 2.4 29 65% 0.01%
172 Cabo Verde 555,987 138 -1,342 2.3 28 68% 0.01%
173 Maldives 540,544 1,802 11,370 1.9 30 35% 0.01%
174 Malta 441,543 1,380 900 1.5 43 93% 0.01%
175 Brunei 437,479 83 0 1.8 32 80% 0.01%
176 Guadeloupe 400,124 237 -1,440 2.2 44 N.A. 0.01%
177 Belize 397,628 17 1,200 2.3 25 46% 0.01%
178 Bahamas 393,244 39 1,000 1.8 32 86% 0.01%
179 Martinique 375,265 354 -960 1.9 47 92% 0.00%
180 Iceland 341,243 3 380 1.8 37 94% 0.00%
181 Vanuatu 307,145 25 120 3.8 21 24% 0.00%
182 Guiana
thuộc Pháp
298,682 4 1,200 3.4 25 87% 0.00%
183 Barbados 287,375 668 -79 1.6 40 31% 0.00%
184 New Caledonia 285,498 16 502 2.0 34 72% 0.00%
185 Polynesia
thuộc Pháp
280,908 77 -1,000 2.0 34 64% 0.00%
186 Mayotte 272,815 728 0 3.7 20 46% 0.00%
187 Sao Tome và Principe 219,159 228 -1,680 4.4 19 74% 0.00%
188 Samoa 198,414 70 -2,803 3.9 22 18% 0.00%
189 Saint Lucia 183,627 301 0 1.4 34 19% 0.00%
190 QĐ Channel 173,863 915 1,351 1.5 43 30% 0.00%
191 Guam 168,775 313 -506 2.3 31 95% 0.00%
192 Curaçao 164,093 370 515 1.8 42 89% 0.00%
193 Kiribati 119,449 147 -800 3.6 23 57% 0.00%
194 Micronesia 115,023 164 -600 3.1 24 21% 0.00%
195 Grenada 112,523 331 -200 2.1 32 35% 0.00%
196 St. Vincent và Grenadines 110,940 284 -200 1.9 33 53% 0.00%
197 Aruba 106,766 593 201 1.9 41 44% 0.00%
198 Tonga 105,695 147 -800 3.6 22 24% 0.00%
199 QĐ Virgin thuộc Mỹ 104,425 298 -451 2.0 43 96% 0.00%
200 Seychelles 98,347 214 -200 2.5 34 56% 0.00%
201 Antigua và Barbuda 97,929 223 0 2.0 34 26% 0.00%
202 Đảo Man 85,033 149   N.A. N.A. 53% 0.00%
203 Andorra 77,265 164   N.A. N.A. 88% 0.00%
204 Dominica 71,986 96   N.A. N.A. 74% 0.00%
205 QĐ Cayman 65,722 274   N.A. N.A. 97% 0.00%
206 Bermuda 62,278 1,246   N.A. N.A. 97% 0.00%
207 QĐ Marshall 59,190 329   N.A. N.A. 70% 0.00%
208 QĐ Bắc Mariana 57,559 125   N.A. N.A. 88% 0.00%
209 Greenland 56,770 0   N.A. N.A. 87% 0.00%
210 American Samoa 55,191 276   N.A. N.A. 88% 0.00%
211 Saint Kitts và Nevis 53,199 205   N.A. N.A. 33% 0.00%
212 QĐ Faeroe 48,863 35   N.A. N.A. 43% 0.00%
213 Sint Maarten 42,876 1,261   N.A. N.A. 96% 0.00%
214 Monaco 39,242 26,337   N.A. N.A. N.A. 0.00%
215 Turks và Caicos 38,717 41   N.A. N.A. 89% 0.00%
216 Saint Martin 38,666 730   N.A. N.A. 0% 0.00%
217 Liechtenstein 38,128 238   N.A. N.A. 15% 0.00%
218 San Marino 33,931 566   N.A. N.A. 97% 0.00%
219 Gibraltar 33,691 3,369   N.A. N.A. N.A. 0.00%
220 QĐ Virgin thuộc Anh 30,231 202   N.A. N.A. 52% 0.00%
221 Caribe thuộc Hà Lan 26,223 80   N.A. N.A. 75% 0.00%
222 Palau 18,094 39   N.A. N.A. N.A. 0.00%
223 QĐ Cook 17,564 73   N.A. N.A. 75% 0.00%
224 Anguilla 15,003 167   N.A. N.A. N.A. 0.00%
225 Tuvalu 11,792 393   N.A. N.A. 62% 0.00%
226 Wallis và Futuna 11,239 80   N.A. N.A. 0% 0.00%
227 Nauru 10,824 541   N.A. N.A. N.A. 0.00%
228 Saint Barthelemy 9,877 470   N.A. N.A. 0% 0.00%
229 Saint Helena 6,077 16   N.A. N.A. 27% 0.00%
230 Saint Pierre và Miquelon 5,794 25   N.A. N.A. 100% 0.00%
231 Montserrat 4,992 50   N.A. N.A. 10% 0.00%
232 QĐ Falkland 3,480 0   N.A. N.A. 66% 0.00%
233 Niue 1,626 6   N.A. N.A. 46% 0.00%
234 Tokelau 1,357 136   N.A. N.A. 0% 0.00%
235 Thành Vatican 801 2,003   N.A. N.A. N.A. 0.00%

Dựa vào dữ liệu dân số các nước trên thế giới này chúng ta xác định được:

 • Nước đông dân nhất thế giới: Trung Quốc.
 • Nước ít dân nhất thế giới: Tòa Thánh (Holy See)
 • Nước có mật độ dân số đông nhất: Monaco – 26,337 người /km vuông
 • Nước có tốc độ tăng dân số nhanh nhất 2020: Niger – 3.84%

Xem thêm số liệu:

 • Dân số Châu Á
 • Dân số Châu Âu
 • Dân số Châu Phi
 • Dân số Châu Úc
 • Dân số Bắc Mỹ
 • Dân số Mỹ Latinh và Caribbean

Video mô tả sự gia tăng của dân số thế giới từ Công nguyên cho đến năm 2050 sau Công nguyên.

Biểu đồ tăng trưởng dân số trên thế giới qua các năm

Top 10 nước có dân số lớn nhất thế giới năm 2023

Xem thêm: Bảng số liệu dân số qua các năm đầy đủ.

Dân số thế giới trong quá khứ

Vào buổi bình minh của ngành nông nghiệp, khoảng năm 8000 trước Công nguyên, dân số thế giới là khoảng 5 triệu người. Trong giai đoạn 8000 năm TCN đến Công nguyên nó đã tăng lên đến 200 triệu người (một số ước tính là 300 triệu hoặc thậm chí 600), với tốc độ tăng trưởng dưới 0,05% mỗi năm.

Một sự thay đổi to lớn xảy ra – cuộc cách mạng công nghiệp – nó đã đưa lịch sử nhân loại sang một thời kỳ mới, giai đoạn này dân số toàn cầu bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Cho đến khoảng năm 1800, dân số thế giới đạt mốc 1 tỷ người, con số 2 tỷ người đạt được chỉ trong vòng có 130 năm (1930), 3 tỷ trong vòng chưa đầy 30 năm ( 1959), 4 tỷ người trong 15 năm (1974), và 5 tỷ người trong 13 năm (1987).

Trong suốt thế kỷ 20, dân số thế giới đã tăng trưởng từ 1.650.000.000 người lên đến 6.000.000.000 người.

Dân số thế giới tương lai đến năm 2050

Theo các dự đoán từ Cục điều tra dân số, đến năm 2050 dân số toàn thế giới sẽ chạm mốc 9,5 tỷ người. Đến năm 2056 sẽ chính thức chạm mốc 10 tỷ người, tăng 33% so với 7,4 tỷ người vào năm 2016.

Dân số ở các quốc gia kém phát triển sẽ tăng gấp đôi từ nay cho đến 2050. Có 48 quốc gia kém phát triển theo Liên hợp quốc và hầu hết đều nằm ở Châu Phi.

Có 42 nước sẽ giảm dân số, nằm rải rác ở châu Á, châu Âu và Mỹ latinh

Xem thêm

 • Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay

Đề xuất