Top 4 thuê cửa hàng kiot Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2022

Có tổng 17 đánh giá về Top 4 thuê cửa hàng kiot Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2022

Đường Dương Thiệu Tước

15 đánh giá
Địa chỉ: CJV7+766,Unnamed Road,Hương Thủy,Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Đường không rộng lắm. Nhiều ngõ hẽm

ic3b2a1iphon tahan Vua 🐱 vua ñoña 👸 bar

Con đường tốt

tạm ổn

Hay ,đẹp

Mot so doan bi hu

Chi Cục Thuế khu vực Hương Phú

2 đánh giá
Địa chỉ: 599 Nguyễn Tất Thành,Thủy Phương,Hương Thủy,Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Liên lạc: 02343861240
Website: https://thuathienhue.gdt.gov.vn/wps/portal

Rộng, có sân đậu xe lớn. Nhân viên hành chính làm đúng nhiệm vụ.

Top 4 thuê cửa hàng kiot Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2022
Top 4 thuê cửa hàng kiot Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2022
Top 4 thuê cửa hàng kiot Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2022
Top 4 thuê cửa hàng kiot Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2022
Top 4 thuê cửa hàng kiot Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2022
Top 4 thuê cửa hàng kiot Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2022

Tốt

Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Hương Thủy

Địa chỉ: 356 Nguyễn Tất Thành,Thủy Phương,Hương Thủy,Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Liên lạc: 0849999287

DNTN Châu Phúc Thịnh

Địa chỉ: 833 Nguyễn Tất Thành,Thủy Châu,Hương Thủy,Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Liên lạc: 1696665588