Những lỗi thường mắc khi sử dụng quan hệ từ năm 2024

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá, đá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước Một mảnh tình riêng, ta với ta Câu 1:Hãy chỉ ra các từ láy trong bài thơ trên?nêu những hiểu biết của em về từ láy? Câu 2 : Các từ ghép:"đau lòng","mỏi miệng" gợi cho em cảm nhận gì về tác...

Đọc tiếp

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá, đá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước Một mảnh tình riêng, ta với ta

Câu 1:Hãy chỉ ra các từ láy trong bài thơ trên?nêu những hiểu biết của em về từ láy?

Câu 2 : Các từ ghép:"đau lòng","mỏi miệng" gợi cho em cảm nhận gì về tác giả?

Câu 3: Em hãy giải thích cách sư dụng từ "quốc quốc","gia gia" của tác giả trong bài thơ?

Câu 4: Phân loại các từ hán việt sau: sơn hà,thạch mã?

Theo em,tại sao chúng ta phải sử dụng từ hán việt?khi dùng từ hán việt cần lưu ý điều gì?

Câu 5: tìm từ đồng nghĩa với từ:"tạ thế,phụ nữ",nêu tác dụng của những từ hán việt trên?

Câu 6: Câu văn sau mắc lỗi gì?Em hãy sửa lại cho đúng:

"Với những biện pháp kí thuật tiên tiến vừa áp dụng đã nâng cao năng suất cho nhà máy."

Câu 7: Viết 1 đoạn văn ngắn (6-8 câu) nói về tình cảm của em đới với quê hưong,trong đoạn văn có sử dụng quan hệ từ.xác định và nói rõ các quan hệ ý nghĩa mà quan hệ từ đó biểu thị.

Những lỗi thường mắc khi sử dụng quan hệ từ năm 2024

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá, đá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước Một mảnh tình riêng, ta với ta Câu 1:Hãy chỉ ra các từ láy trong bài thơ trên?nêu những hiểu biết của em về từ láy? Câu 2 : Các từ ghép:"đau lòng","mỏi miệng" gợi cho em cảm nhận gì về tác...

Đọc tiếp

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá, đá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước Một mảnh tình riêng, ta với ta

Câu 1:Hãy chỉ ra các từ láy trong bài thơ trên?nêu những hiểu biết của em về từ láy?

Câu 2 : Các từ ghép:"đau lòng","mỏi miệng" gợi cho em cảm nhận gì về tác giả?

Câu 3: Em hãy giải thích cách sư dụng từ "quốc quốc","gia gia" của tác giả trong bài thơ?

Câu 4: Phân loại các từ hán việt sau: sơn hà,thạch mã?

Theo em,tại sao chúng ta phải sử dụng từ hán việt?khi dùng từ hán việt cần lưu ý điều gì?

Câu 5: tìm từ đồng nghĩa với từ:"tạ thế,phụ nữ",nêu tác dụng của những từ hán việt trên?

Câu 6: Câu văn sau mắc lỗi gì?Em hãy sửa lại cho đúng:

"Với những biện pháp kí thuật tiên tiến vừa áp dụng đã nâng cao năng suất cho nhà máy."

Câu 7: Viết 1 đoạn văn ngắn (6-8 câu) nói về tình cảm của em đới với quê hưong,trong đoạn văn có sử dụng quan hệ từ.xác định và nói rõ các quan hệ ý nghĩa mà quan hệ từ đó biểu thị.

Những lỗi thường mắc khi sử dụng quan hệ từ năm 2024

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá, đá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước Một mảnh tình riêng, ta với ta Câu 1:Hãy chỉ ra các từ láy trong bài thơ trên?nêu những hiểu biết của em về từ láy? Câu 2 : Các từ ghép:"đau lòng","mỏi miệng" gợi cho em cảm nhận gì...

Đọc tiếp

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá, đá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước Một mảnh tình riêng, ta với ta

Câu 1:Hãy chỉ ra các từ láy trong bài thơ trên?nêu những hiểu biết của em về từ láy?

Câu 2 : Các từ ghép:"đau lòng","mỏi miệng" gợi cho em cảm nhận gì về tác giả?

Câu 3: Em hãy giải thích cách sư dụng từ "quốc quốc","gia gia" của tác giả trong bài thơ?

Câu 4: Phân loại các từ hán việt sau: sơn hà,thạch mã?

Theo em,tại sao chúng ta phải sử dụng từ hán việt?khi dùng từ hán việt cần lưu ý điều gì?

Câu 5: tìm từ đồng nghĩa với từ:"tạ thế,phụ nữ",nêu tác dụng của những từ hán việt trên?

Câu 6: Câu văn sau mắc lỗi gì?Em hãy sửa lại cho đúng:

"Với những biện pháp kí thuật tiên tiến vừa áp dụng đã nâng cao năng suất cho nhà máy."

Câu 7: Viết 1 đoạn văn ngắn (6-8 câu) nói về tình cảm của em đới với quê hưong,trong đoạn văn có sử dụng quan hệ từ.xác định và nói rõ các quan hệ ý nghĩa mà quan hệ từ đó biểu thị.

1. trong đời sống, em có thường gặp các vấn đề và câu hỏi như dưới đây không ? vì sao trẻ em cần phải đi học ? vì sao mọi người nên có bạn ? 2. gặp các vấn đề và câu hỏi loại đó, người ta có thường viết/ nói bằng các kiểu văn bản như miêu tả, biểu cảm, kể chuyện không ? vì sao ? 3. để thuyết phục người đọc/ người nghe về những vấn đề trên (hay để trả lời những câu hỏi đấy), trên báo chí hay đài phát thanh, truyền hình,.. người ta thường sử dụng các văn bản như xã hội, bài bình luận,.. hãy kể tên 1 số kiểu văn bản khác mà em biết