Hướng dẫn guitar bài làm ơn cơ bản năm 2024

Vòng hợp âm: [A] [F

m] [D] [A]

1. Đừng rời xa [A] tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc [F

m] đời

Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một [D] người, một người [A] thôi.

Hãy ngồi lại bên [A] tôi, một phút cuối khi ngày sắp tàn Vì sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội [F

m] vàng

Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên [D] đầu Hãy ngồi lại bên [A] tôi.

ĐK: Chỉ một [A] phút thôi cho đời tôi thêm [F

m] dài

Thêm tình yêu vào trong [D] những giấc mơ Bao đêm [A] nhớ.

Chỉ một [A] ánh mắt thôi, cho con tim thêm [F

m] yên bình

Tôi thao thức, tôi héo [D] mòn, Vì nỗi [A] nhớ.

2. Đừng bỏ rơi [A] tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng [F

m] người

Hãy nép vào nhau để được thấy yên [D] bình Làm [A] ơn!

Hãy [A] cứ đi về nơi xa [F

m] đó

Nhưng đừng đi quá xa [D] vời Để tôi được dõi theo [A] người.

Đừng nói không [A] tin vì đã bao giờ bắt tin Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin [F

m] người

Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc [D] đời Làm ơn, làm [A] ơn.

Đừng nói chia [A] tay vì đã bao giờ nói yêu Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu [F

m] người

Để tôi được sống với ước [D] mơ, được yêu [A] mãi.

Coda: Hãy [A] cứ đi về nơi xa [F

m] đó

Nhưng đừng đi quá xa [D] vời Để tôi được dõi theo [A] người.

Hãy [A] cứ rong chơi suốt cuộc [F

m] đời

Chỉ cần đến bên [D] tôi Vào những tháng năm cuối [A] đời.

Vòng hợp âm: [A] [F

m] [D] [A]

1. Đừng rời xa [A] tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi

Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc [F

m] đời

Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một [D] người, một người [A] thôi.

Hãy ngồi lại bên [A] tôi, một phút cuối khi ngày sắp tàn

Vì sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội [F

m] vàng

Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên [D] đầu

Hãy ngồi lại bên [A] tôi.

ĐK:

Chỉ một [A] phút thôi cho đời tôi thêm [F

m] dài

Thêm tình yêu vào trong [D] những giấc mơ

Bao đêm [A] nhớ.

Chỉ một [A] ánh mắt thôi, cho con tim thêm [F

m] yên bình

Tôi thao thức, tôi héo [D] mòn,

Vì nỗi [A] nhớ.

2. Đừng bỏ rơi [A] tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi

Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng [F

m] người

Hãy nép vào nhau để được thấy yên [D] bình

Làm [A] ơn!

Hãy [A] cứ đi về nơi xa [F

m] đó

Nhưng đừng đi quá xa [D] vời

Để tôi được dõi theo [A] người.

Đừng nói không [A] tin vì đã bao giờ bắt tin

Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin [F

m] người

Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc [D] đời

Làm ơn, làm [A] ơn.

Đừng nói chia [A] tay vì đã bao giờ nói yêu

Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu [F

m] người

Để tôi được sống với ước [D] mơ, được yêu [A] mãi.

Coda:

Hãy [A] cứ đi về nơi xa [F

m] đó

Nhưng đừng đi quá xa [D] vời

Để tôi được dõi theo [A] người.

Hãy [A] cứ rong chơi suốt cuộc [F

m] đời

Chỉ cần đến bên [D] tôi

Vào những tháng năm cuối [A] đời