Thông tư hướng dẫn xử lý kỷ luật sa thải năm 2024

Theo quy định của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 (“Bộ luật Lao động 2019”) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, sa thải lao động là hình thức xử lý kỷ luật lao động nặng nhất trong 04 (bốn) hình thức xử lý kỷ luật, sa thải lao động.

Và nếu, không hiểu rõ các quy định của pháp luật lao động về điều kiện, quy trình và thủ tục sa thải lao động hợp pháp thì dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với doanh nghiệp là điều khó tránh khỏi. Hiểu được điều này, Lạc Duy & Associates đưa đến các bạn một cách nhìn tổng thể về quy trình này. Việc xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải lao động cần trải qua các bước sau:

Bước 1: Xác định lỗi nhân viên vi phạm để sa thải lao động bao gồm các trường hợp sau căn cứ theo quy định tại Điều 125 của Bộ luật Lao động 2019:

 1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
 2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
 3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật;
 4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Bước 2: Tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật, sa thải lao động:

Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:

 1. Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.
 2. Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật, sa thải lao động như sau:
 1. Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp theo quy định, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp;
 1. Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp theo quy định phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp;

Có thể bạn quan tâm: Xử Lý Kỷ Luật Lao Động Và Quy Trình Khởi Kiện Công Ty Sa Thải Sai Luật

 1. Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp theo quy định không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

3. Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp theo quy định, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

4. Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự theo quy định.

Thông tư hướng dẫn xử lý kỷ luật sa thải năm 2024

Bước 3: Thanh toán lương và trả sổ bảo hiểm cho nhân viên:

Căn cứ theo Điều 48 Bộ luật Lao động 2019:

 • Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ các có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
 • Doanh nghiệp còn có trách nhiện sau đây:

* Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

* Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Có thể bạn quan tâm: Mẫu sa thải lao động

Như vậy, khi áp dụng hình thức kỷ luật sa thải lao động, các doanh nghiệp cần lưu ý 03 (ba) bước cơ bản trên để sa thải lao động đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, hậu quả là có khả năng bị người lao động đó khởi kiện và phải chịu rủi ro rất lớn không chỉ về mặt pháp lý theo Điều 41 của Bộ luật Lao động 2019 mà còn liên quan đến danh tiếng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Để tránh các rủi ro và hậu quả pháp lý phát sinh khi sa thải lao động, các doanh nghiệp nên cố gắng chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về sa thải lao động, hoặc có thể sử dụng dịch vụ pháp lý về tranh chấp lao động từ phía công ty luật chuyên nghiệp như Lac Duy & Associates để nhận được hỗ trợ kịp thời về liên quan đến các vụ việc về luật lao động như: Tranh chấp kỷ luật lao động, tranh chấp sa thải lao động, tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.